Artikelen

Onderstaande artikelen werden eerder door Wim Siegmund gepubliceerd op zijn site Ginneken-Dorp.nl.
In overleg met Wim hebben wij besloten de historische artikelen op onze site te bewaren, zodat ze ook na het verdwijnen van zijn site beschikbaar zijn.
 1. Eerste Baron Charles le Dernierre du Moment liet Ginneken vanaf 1624 aan een stuk door feesten.
 2. De Ginnekense schutterij uit 1753 velde een boom in het Mastbos en zette die op de Ginnekenmarkt.
 3. Historisch gebouw Witgelekruis in het Ginneken wordt verbouwd en krijgt een nieuwe bestemming
 4. Met de Rabobank, "Tante Post" en Arie Holster kon ik bewijzen dat Ginneken-dorp nog steeds bestaat
 5. Sinterklaas en zijn Pieten komen er aan, maar wie was hij eigenlijk? Twee verhalen doen de ronde.
 6. Harmonie Concordia Ginneken viert haar 130-jarig bestaan, wij blikken terug op haar rijke verleden.
 7. Tot maandag 30 augustus 2004 is onze redactie met vakantie, maar er blijft nog een hoop te lezen.
 8. Via de "Ginnekenpoort" kwam je buiten de muren van Breda. Dat was eeuwenlang oorlogsgebied.
 9. "Rampzalig om op dergelijke wijze geannexeerd te worden", luidde de noodkreet in een brief in 1923.
 10. Als verzoenend gebaar schonk Mijnheer de Baron de gemeente Breda een historisch monument.
 11. Het 125-jarig jubileum van Harmonie Concordia zal net als honderd jaar geleden met allure worden gevierd
 12. Achter Ginnekense straatnamen schuilt een schat aan historische gegevens en aardige anekdotes.
 13. Ze staan allemaal in een rijtje, de jaartallen van het Ginneken, vanaf de eerste vermelding anno 1246.
 14. Jan van Opstal was één van de tien slagers in het Ginneken en als het ware een lopend nieuwsblad.
 15. Op 't Lestogenblik was Prins Driekus l 't Kielegat (Breda) ontrouw en liet zich in Ginneken begraven
 16. Er wordt vaak en veel gediscussieerd over wat de oorsprong is van de plaatsnaam "het Ginneken".
 17. Nu precies vijfentwintig jaar geleden kreeg Breda de Zuidelijke Rondweg, het was één brok ellende.
 18. Kermis en braderie horen al eeuwen bij Ginneken, net als de Mark en de toren van de Laurentiuskerk
 19. Rokken van de meisjes van Liduina mochten niet korter dan precies acht centimeter boven de knie.
 20. Breda Jazz Festival en de Roaring Twenties Club Breda werden in 1968 in het Ginneken opgericht.
 21. Oprichting in 1884 van Ginnekense Paardentram Maatschappij werd in een Bredaas lied bejubeld.
 22. Bijna alle foto's van het oude Ginneken bij Jan Vissers in het archief en stap voor stap op onze website.
 23. Breda werd in 1624/1625 door Spinola belegerd, hij logeerde in Ginneken dat goede zaken deed.
 24. Tot aan 1866 stond er aan de Raadhuisstraat een Schoolhuijs inclusief een onderwijzerswoning.
 25. Strijdend trokken Poolse militairen door Europa, op hun weg bevrijdden ze ook Ginneken en Breda
 26. De koning kwam in 1874 zelf naar het Ginneken om er het Citadelmonument plechtig te onthullen.
 27. Ginnekenaren die na de bevrijding in 1944 de V1 en V2 meemaakten horen ze nog steeds vliegen.
 28. De gemeente kan veel met de Ginnekenweg, maar dit leek ons nu of in de toekomst erg overdreven.
 29. Op zondagmorgen sloop de eerste bevrijder met zijn stengun in de aanslag langs de tuinmuurtjes.
 30. Worden de vragen rond het bombardement van Bad Wörishofen (1944) in het Ginneken opgelost?
 31. Kermis en braderie horen al eeuwen bij Ginneken, net als de Mark en de toren van de Laurentiuskerk
 32. Ginnekenaren weten nog als de dag van gisteren waar vroeger banketbakkerij "Het Kaboutertje" was
 33. Ginnekense Hendrien de Bok stonk een uur in de wind, maar ging ieder jaar wel gewijd water halen.
 34. Mijnheer Schelfhout, alle Ginnekense mannelijke ouderen van nu hebben zeker les van hem gehad.
 35. Tien jaar geleden vond het grootste feest plaats dat het Ginneken ooit heeft gekend: Annex-50.
 36. Sjoemelen niet alleen van onze tijd, honderd jaar geleden pikte Breda geniepig de Baronielaan in.
 37. De oorlog had dramatische gevolgen voor Koos van Dongen zijn buurjongen in de Bloemstraat.
 38. Nieuwjaarsnacht 1941 was het veel Ginnekenaren te moede om het verlies van de zelfstandigheid.
 39. Mijnheer Schelfhout, alle Ginnekense mannelijke ouderen van nu hebben zeker les van hem gehad.
 40. In 1954 kwam de Tour de France door Ginneken, Wout Wagtmans flitste toen over de Ginnekenweg
 41. Canadezen bevrijdden de Ginnekenmarkt, trokken toen over de Baronielaan verder naar Princenhage
 42. Vijfentwintig jaar terug (1986) organiseerde KNAR de eerste reünie voor dik 1400 (oud)Ginnekenaren
 43. Café Boerke Verschuren bestaat al eeuwen en het viel niet in de smaak bij burgemeester Th. Serraris
 44. Burgemeester Th. E. Serraris had in Ginneken de supervisie over de burgerwacht strak in handen.
 45. Vanaf 1494 zijn de bewoners van kasteel Bouvigne bekend en te lezen op een gedenkplaat in de tuin
 46. In '92 werd "rijtuig nr. 1" van de oude Ginnekense Paardentram teruggevonden en volledig hersteld.
 47. Oude Ginnekense kleuterschool die zich bevond in een straat parallel lopend aan de Ginnekenweg.
 48. Het Breda's Museum kocht 17e-eeuwse tekening, een detail van een grafmonument in Grote Kerk.
 49. Fel strijdend en ten koste van veel gesneuvelde militairen werden het Ginneken en Breda bevrijd.
 50. Vroeger heerste er in de Ginnekense Tuchtschool een Spartaans regime, daar praat men weer over.
 51. Schout en schepenen, een vorster, een heide- en straatmeester zorgden in Ginneken voor de orde.
 52. Vroeger waren grenzen van het Ginneken heilig, ook die bij "t Leijke" bij het vroegere Oranjeplein.
 53. Eerste Baron Charles le Dernierre du Moment liet Ginneken vanaf 1624 aan een stuk door feesten.
 54. In 't Ginneken en andere dorpen rond Breda werd vanaf de kansel carnaval als zondig bestempeld.
 55. NAC in 't Ginneken voetballen is hetzelfde als je de Bredase Grote Kerk op de Ginnekenmarkt zet.
 56. Vrijdag 13 oktober 1944 voltrok zich in Ginneken de grootste ramp tijdens Tweede Wereldoorlog.
 57. H..B.S. "Prins Hendrik" werd in 1973 in de Vianden opgevangen en bouwde daarna het Schuttershof.
 58. In 1977 gaf Minister Dries van Agt persoonlijk zijn toestemming voor de Baronale garde in Ginneken
 59. Het bord "Ginneken" werd met het jubileum van de Dorpsraad Ginneken door Janus Oomen onthuld.
 60. In het Ginneken is Koninginnedag door inwoners altijd spontaan gevierd, tot in de (oude) Kalishoek.
 61. Bij voetbalvereniging "Baronie" speelden vroeger bekende en ook zeer opmerkelijke Ginnekenaren.
 62. Komt Breda weer aan de zee te liggen en wordt de Mark weer een belangrijke vaarroute naar België.
 63. Han Janssen woont al jaren in Vught, daar denkt hij nog vaak aan zijn geboorteplaats het Ginneken
 64. Ginneken=Ginneken begon in 2001 met een ruzie met de gemeente, zij waren de baas in Ginneken.
 65. De braderie werd vroeger door het Ginneken zelf georganiseerd en al vanaf het begin druk bezocht.
 66. Ginneken is nog niet zo lang de Bredase wijk voor maatschappelijk geslaagde welvarende mensen.
 67. De waterpomp uit 1970 op de Ginnekenmarkt was een opmerkelijke uitvinding en uniek in Nederland
 68. De eerste rit van de paardentram in de "Bredasche Courant" van 27 maart 1884 beeldend beschreven.
 69. Dankzij de inzet van de Oranjes kon het Mastbos zich ontwikkelen tot een van de mooiste bossen.
 70. Ginnekenaren die na de bevrijding in 1944 de V1 en V2 meemaakten horen ze nog steeds vliegen.
 71. Burgemeester van Ginneken Willem Passtoors was vooral een doorzetter van gewone huize
 72. Van de vijfentwintig jaar is "IJsvermaak" door het ontbreken van vorst, vijf jaar niet open gegaan..!
 73. Villa Valkrust uit 1730 werd vele jaren met sloop bedreigd. Ginneken was daar tegen en greep in.
 74. Toen Ginneken in 1950 Breda vroeg om de pomp te komen droogleggen, ontstond er slaande ruzie.
 75. Veel landen kwamen gedeeltelijk onder water te staan, maar hoe veilig zitten we in het Ginneken?
 76. Een boek over de Tweede Wereldoorlog van Titia Wetselaar die als kind op de Grote Markt woonde.
 77. BOKKIE EESTERMANS MAAKT ZEKER DEEL UIT VAN DE GINNEKENSE GESCHIEDENIS
 78. Buurtschap "De Driehoek" had vroeger een dichte bebouwing, er woonden gegoede Ginnekenaren.
 79. Oprichting 1884 van Ginnekensche Paardentram Maatschappij in Bredaas carnavalslied bejubeld.
 80. Wie de Katjang niet kent en er met de kermis geen snoep heeft gekocht is geen echte Ginnekenaar.
 81. Vijftig jaar geleden kwam er een speeltuin in de Ploegstraat, pas na veel discussies en brieven.
 82. Na 74 jaar voor de schutterij te hebben gestreden werd Willem de Ruyter in het Ginneken begraven.
 83. De gezusters Vermeeren uit de Postlaan runden in de Raadhuisstraat snoepwinkeltje De Katjang.
 84. Door diverse eeuwen heen is het Postlaantje altijd een spraakmakend laantje geweest in Ginneken
 85. Anton van Duinkerken had veel op met heeroom, de rector van het Ginnekense Laurensziekenhuis.
 86. Vele jaren hield pastoor Doens in het Ginnekense de touwtjes ook vanaf de kansel strak in handen.
 87. Staatse en Franse troepen vochten lang geleden op het Schoolakkerplein, ook nu is het hommeles.
 88. "We zijn hier niet gekomen om over de ruzie met Siegmund te praten, dus ik sla dit punt maar over"
 89. De bevolking van het Ginneken sloeg met angst in het hart op de vlucht voor de dreigende oorlog.
 90. Middeleeuwen kenmerkte zich in Ginneken door bittere armoede en tolerantie tussen beide kerken.
 91. Na lang touwtrekken kreeg Ginneken een molen, "Het Fortuyn", met ontklede dame boven de deur.
 92. Een beeldenstorm woedde door de eens zo fraaie kapel van het Laurensziekenhuis in het Ginneken.
 93. Breda begon met uitgraven van de "Nieuwe Mark", scheepvaart door het Ginneken zit er niet meer in.
 94. Toen Ginneken in 1950 Breda vroeg om de pomp te komen droogleggen, ontstond er slaande ruzie.
 95. In de zeventiger jaren werd in het Ginneken nog gedemonstreerd tegen een icoon in de N.H. Kerk.
 96. Het barst van de anekdotes over de grote kerk en er is ook graffiti van eeuwen geleden gevonden.
 97. Bredaas carnavalslied 1884 gaat over 't Ginneken, in de jaren vijftig was het pas feest in de dorpen.
 98. De Bredanaars vonden al in de twaalfde eeuw een laatste rustplaats op de plaats van de Grote Kerk.
 99. Voor aanleg en behoud van speeltuin Ploegstraat stond 't Ginneken diverse malen op de barricade
 100. Lantarenopsteker brak zijn nek, bessenvrouwtjes naar het Mastbos, gratis ritje met de paardentram.
 101. Tegenover Laurentiuskerk aan de Ginnekenweg was vanaf 1870 een kunstwolfabriek gevestigd.
 102. Oprichting in 1884 van "Ginnekense Paardentram Maatschappij" werd in een Bredaas lied bejubeld.
 103. In 1992, nu twintig jaar geleden, was het Ginneken van plan om zelf een politieke partij op te richten.
 104. We zijn vanaf 12 juli tot en met 3 augustus 2003 met vakantie, maar in ons archief is veel te lezen.
 105. Meeste panden centrum Ginneken niet veel ouder dan honderd jaar, villa's en hotels zijn afgebroken.
 106. Strijdend trokken Poolse militairen door Europa, op hun weg bevrijdden ze ook Ginneken en Breda
 107. Vijfentwintig jaar terug brandde het "Schuttershof" van de H.B.S. Prins Hendrik Ginneken volledig af.
 108. Het Patronaat (nu Vianden) werd in 1924 gebouwd om de Ginnekense jeugd uit het café te houden.
 109. Ik denk nog vaak terug aan juffrouw Remmers en de Laurentiusschool en ging bij haar op visite.
 110. Na zijn start als hoofd van de Laurentiusschool ging meneer Broeren het Ginneken erg waarderen.
 111. Ginnekense voetbalvereniging Baronie kent een rijke geschiedenis en bestaat in 2006 tachtig jaar.
 112. Toen Ginneken in 1950 Breda vroeg om de pomp te komen droogleggen, ontstond er slaande ruzie.
 113. Als verzoenend gebaar schonk Mijnheer de Baron aan de gemeente Breda een historisch monument.
 114. Veertig jaar geleden kreeg "Ome Karel" (1624) een opvolger als Ginnekense Baron tijdens carnaval.
 115. De naakte feiten over hoe café "De Gouden Kont" vroeger in Ulvenhout deze naam heeft gekregen.
 116. Sjoemelen niet alleen van onze tijd, honderd jaar geleden pikte Breda geniepig de Baronielaan in.
 117. Als u in "Ginneken en Bavel" in "Moederheil" bent geboren, dan bent u een hele echte Ginnekenaar.
 118. Vlak voor de bevrijding van 't Ginneken in oktober 1944 moest een begrafenis nog snel plaatsvinden.
 119. Eerste rit maandag 24 maart 1884 van Ginnekense Paardentram naar Breda is beeldend beschreven.
 120. In 1977 gaf Minister Dries van Agt persoonlijk zijn toestemming voor de Baronale garde in Ginneken
 121. Ginneken is nog niet zo lang de Bredase wijk voor maatschappelijk geslaagde en welvarende mensen
 122. In de Raadhuisstraat vindt u nog het historische raadhuis van de gemeente Ginneken en Bavel.
 123. In de Ginnekense geschiedenis kom je vaak de nu 135-jarige jubilerende Harmonie Concordia tegen.
 124. De komende week is het de "11e van de 11e". Het getal elf speelde in ons leven een belangrijke rol.
 125. Geregeld werd Breda voor het blok gezet met de vraag: "Krijgt het Ginneken zijn naambord terug?"
 126. Iedereen weet wel iets over de oorsprong van het carnavalsfeest, de werkelijkheid is een stuk erger.
 127. Nu twintig jaar geleden brandde het Schuttershof van de H.B.S. "Prins Hendrik" tot de grond toe af.
 128. Pieter van der Meer de Walcheren woonde in de oorlog in Ginneken, ook zijn fiets werd gestolen.
 129. Eerste Baron Charles le Dernierre du Moment liet Ginneken vanaf 1624 aan een stuk door feesten.
 130. Ginnekenaren die na de bevrijding in 1944 de V1 en V2 meemaakten horen ze nog steeds vliegen.
 131. In het Ginneken uit mijn jeugd leefde je als knaap naar de richtlijnen van het Rijke Roomsche leven.
 132. Sporten mocht in de Tuchtschool Ginneken maar dat gold niet voor voetbal, dat vond men te ruw.
 133. In 1971 plaatste Madame Tussaud Amsterdam een beeld van de Ginnekense Baron in haar museum.
 134. Meisjes van Bouvigne vluchtten toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak en waren weken lang zoek.
 135. Toen het CDA Bestek '81 uitgaf legde de Baronale hofkok direct zijn pollepel neer en ging in staking.
 136. In 1755 bestond de Kalishoek al en was toen een verzamelplaats voor zigeuners en vagebonden.
 137. Schoolakker moest deftigste wijk van 't Ginneken worden, daar stak Breda in 1945 een stokje voor.
 138. Met de "kleine lettertjes" in het Bredase contract kwam de Ginnekense paardentram aan haar eind.
 139. De wijze waarop Breda in 1908 de Baronielaan in handen kreeg, zou nu een grote rel veroorzaken.
 140. In 1959 kon men niet direct een naam verzinnen en de tijd drong, daarom werd het 't Lestogenblik.
 141. In Ginneken staat de (tweede) H. Laurentiuskerk al weer een dikke honderd jaar aan de Ginnekenweg.
 142. In de Raadhuisstraat vindt u nog het historische Raadhuis van de gemeente Ginneken en Bavel.
 143. In Ginneken brak al eerder (1982) een rel uit rond Wim Siegmund , het dorp stond weken op z'n kop
 144. Ginneken had gedurende ongeveer honderd jaar een eigen brouwerij voor bruin bier: "De Zwaan".
 145. Ginneken dronk nog water uit de Mark, met ozon gezuiverd. Toen ontstond een strijd om het water.
 146. Als alles goed gaat arriveert mijnheer de Baron zondag in het Ginneken, maar dat is niet zeker..!
 147. Met behoorlijk wat onderzoek en wat fantasie valt er veel te vertellen over Ginneken uit de oertijd.
 148. Strijd in het Ginneken om de Laurentiuskerk bij de Ginnekenmarkt, kerk Ginnekenweg is nu 110 jaar.
 149. Handboogschutterij "Prins Hendrik" werd in 1973 door Piet Vingerhoets gered met plek in Vianden.
 150. Het twintig jaar geleden ontvreemde varkentje op het Oranjeplein liet het Ginneken volkomen koud.
 151. Eeuwen geleden was Breda zeehaven en de Mark met Ginneken een belangrijke route naar België.
 152. Twintig jaar geleden vond met Annex-50 Ginneken het grootste tien dagen durend evenement plaats.
 153. Herinneringen aan een klein straatje aan de rand van Ginneken en het Mastbos: De Dennenlaan.
 154. Voor St.-Christophorus was de bevrijding dubbel feest, in 1945 bestond de gymclub precies 25 jaar
 155. Als verzoenend gebaar schonk Mijnheer de Baron Ginneken in 1980 een fraai historisch monument.
 156. In 't Ginneken werd lang en fel gestreden om de historische Laurentiuskerk bij de Ginnekenmarkt.
 157. Het gekibbel over wat er op het Schoolakkerplein moet gebeuren begon in 1947 en duurt nog voort.
 158. Bij de belegering van Breda (1637) vestigde Prins Frederik Hendrik zijn hoofdkwartier in Bouvigne.
 159. Met behoorlijk wat onderzoek en wat fantasie valt er veel te vertellen over Ginneken uit de oertijd.
 160. Vrijdag 13 oktober 1944 voltrok zich in Ginneken de grootste ramp tijdens Tweede Wereldoorlog.
 161. Ik gaf de post af bij burgemeester Serraris en met het nadoen van een koekoek haalde ik de krant.
 162. Samengevat de geschiedenis van de oprichting van 't Lestogenblik en de Baron van het Ginneken
 163. Je kunt als Ginneken wel een Baron laten komen, maar eens moet hij weer weg en als het kan in stijl
 164. Kermis en braderie horen al eeuwen bij Ginneken, net als de Mark en de toren van de Laurentiuskerk.
 165. Nu het Ginnekens wapen de strijd met Breda heeft overleefd, blijft het nog eeuwen ons visitekaartje.
 166. Strijdend trokken Poolse militairen door Europa, op hun weg bevrijdden ze ook Ginneken en Breda
 167. Prins Hendrikstraat en Wilhelminaboom maakten deel uit van het "Oranjerondje" in het Ginneken.
 168. Café "Boerke Verschuren" bestaat al eeuwen, het viel niet in de smaak bij burgemeester Serraris.
 169. Ginneken had gedurende ongeveer honderd jaar een eigen brouwerij voor bruin bier: De Zwaan.
 170. Na de aarde schiep God de ezel, de hond, de aap en ten lange leste de man en aldus geschiedde.
 171. Vrijdag 13 oktober 1944 voltrok zich in Ginneken de grootste ramp tijdens "Tweede Wereldoorlog".
 172. Een straat in het Ginneken...
 173. Wie mijn naam zuivert van iedere smet en in mijn Ginneken in ere houdt, mag zich Baron noemen.
 174. Het oprichten in 1968 van het Breda Jazz Festival was een gouden greep die ieder jaar terug komt.
 175. Vroeger had Ginneken twee kolonialen in huis en kreeg vrijwel iedereen een bijnaam aangemeten.
 176. Over de aangepaste Zuidelijke Rondweg is jaren terug door een actiegroep flink stampij gemaakt.
 177. Een militaire stafkaart van de vroegere gemeente "Ginneken en Bavel" hing tot 1997 in Ulvenhout.
 178. Vrijdag 13 oktober 1944 voltrok zich in Ginneken de grootste ramp van de Tweede Wereldoorlog.
 179. "Annex-50" vijfentwintig jaar oud organiseerde nu twintig jaar geleden het grootste Ginnekense feest
 180. Ze staan allemaal in een rijtje, de jaartallen van het Ginneken, vanaf de eerste vermelding anno 1246.
 181. Tot aan 1866 stond er aan de Raadhuisstraat een "Schoolhuijs" inclusief een onderwijzerswoning.
 182. De "Wielerbaan Ginneken" werd tijdens de oorlog stiekem gesloopt en verdween toen in de kachel.
 183. Ad Meeuwesen vertelde ons waar de school was, als kleine brak had hij er ook op school gezeten.
 184. Europa kwam gedeeltelijk meters onder water te staan, maar hoe veilig zitten we in het Ginneken?
 185. Vroeger heerste er in de Ginnekense Tuchtschool een Spartaans regime, daar praat men weer over.
 186. Lantarenopsteker brak zijn nek, bessenvrouwtjes naar het Mastbos, gratis ritje met de paardentram.
 187. André Adank beschreef onbeschoft optreden van bestuursleden van Ginneken=Ginneken al in 1999.
 188. Firma Verlegh startte bijna een eeuw geleden met een transportbedrijf en eigen loswal aan de Mark.
 189. H.B.S. Prins Hendrik organiseerde in 1938 op het Schoolakker(plein) de interland Nederland-België.
 190. Voor aanleg en behoud van speeltuin Ploegstraat stond Ginneken diverse malen op de barricade.
 191. Met de Rabobank, "Tante Post" en Arie Holster kon ik bewijzen dat Ginneken-dorp nog steeds bestaat
 192. Woningen in de Kalishoek zijn klaar, de bewoners zijn dit keer zeker geen zigeuners of vagebonden.
 193. In 1959 kon men niet direct een naam verzinnen en de tijd drong, daarom werd het 't Lestogenblik.
 194. In 1924 kreeg de H.B.S. "Prins Hendrik" Ginneken pas de eerste "Keizer" tijdens het Koningschieten.
 195. Schoolakker moest deftigste wijk van 't Ginneken worden, daar stak Breda in 1945 een stokje voor.
 196. Rokken van de meisjes van Liduina mochten niet korter dan precies acht centimeter boven de knie.
 197. Oprichting in 1884 van Ginnekense Paardentram Maatschappij werd in een Bredaas lied bejubeld.
 198. Op en rond het kerkhof aan de Duivelsbruglaan ontdek je tastbaar de vaderlandse geschiedenis.
 199. Buitens en kastelen met hun legenden en folklore in de toenmalige gemeente "Ginneken en Bavel".
 200. Ginnekenaren die na de bevrijding in 1944 de V1 en V2 meemaakten horen ze nog steeds vliegen.
 201. Een dagelijks bestuur om je hand voor in het vuur te steken en een eerste reünie als voorproefje.
 202. Je kon toen nog in de Mark zwemmen of poeieren en achter de Ginnekenweg stonden geen huizen
 203. Het Valkeniersplein was vroeger een deel van het Ginnekens "Oranjerondje" en heette Nassauplein.
 204. Weer jong zijn en weten wat je nu weet, is een terugkerende discussie op tal van familiefeestjes.
 205. Vroeger kreeg bijna iedereen in het Ginneken een bijnaam, zoals de twee kolonialen in de Bieberg.
 206. Stadsarchivaris Brekelmans was vijfentwintig jaar terug duidelijk: "Ginneken is geen wijk van Breda".
 207. Velen in Ginneken, ook Jantje Oonincx in de Prins Hendrikstraat, hielden zich met stropen in leven.
 208. Toespraken van de eerste burgers van Breda en Nieuw-Ginneken leken meer op een politiek spel.
 209. Tijdens de kermis was snoepwinkel de "Katjang" jaren lang hèt belangrijkste adres in het Ginneken.
 210. Mariëndal, een fraaie Ginnekense villa viel ten prooi aan een eeuw Ginnekense geschiedenis.
 211. H.B.S. Prins Hendrik organiseerde in 1938 op het Schoolakker(plein) de interland Nederland-België.
 212. Toen het Ginneken eind oktober 1944 was bevrijd, werd pas goed duidelijk wie waren omgekomen.
 213. NAC in 't Ginneken voetballen is hetzelfde als je de Bredase Grote Kerk op de Ginnekenmarkt zet.
 214. Eeuwen lang bepaalden bewoners van Bouvigne mede de geschiedenis en het leven in Ginneken.
 215. Nieuwjaarsnacht 1941 was het veel Ginnekenaren te moede door het verlies van de zelfstandigheid.
 216. Kuuroord Wörishofen maakte van het Ginneken rond 1900 een internationaal bekende badplaats.
 217. Ginnekense Kermis en jaarmarkt (braderie) waren vele eeuwen lang een onafscheidelijk volksfeest.
 218. Buurtschap "De Driehoek" had vroeger een dichte bebouwing, er woonden gegoede Ginnekenaren.
 219. Vijfenzestig jaar terug was het de Ginnekenaren te moede om het verlies van hun zelfstandigheid.
 220. Ginneken en Ulvenhout redden in '92 samen een origineel rijtuig van de Ginnekense Paardentram.
 221. De Pool Wladislaw Cuber bleef na de oorlog in het Ginneken en werd "vader" van dansgroep Mazur.
 222. Burgemeester Willem Passtoors van 't Ginneken was vooral een doorzetter en van "gewone huize"
 223. Lang werd in het Ginneken fel gestreden om de historische Laurentiuskerk bij de Ginnekenmarkt.
 224. Nu vijfentwintig jaar geleden stelde de Dorpsraad Ginneken Breda de naam Henri t'Sasplein voor.
 225. In 1924 kreeg de H.B.S. "Prins Hendrik" Ginneken sinds haar oprichting in 1852 pas de eerste Keizer
 226. Nieuwjaarsnacht 1941 was het veel Ginnekenaren te moede door het verlies van de zelfstandigheid
 227. Weldra wordt er weer gewerkt bij de Duivelsbrug en als ik u was zou ik daar maar goed oppassen.
 228. Eeuwen lang was Sinterklaas een vreselijke klier en zijn Pieten niet minder dan grote miskwallen.
 229. Op verzoek van ouders kon je voor lange duur in de Tuchtschool in Ginneken worden opgesloten.
 230. In 1977 gaf vice-premier Dries van Agt persoonlijk toestemming voor de Ginnekense Baronale garde
 231. Aanleg van "Burgemeester Passtoorsstraat" was begin van een compleet nieuwe Ginnekense wijk.
 232. Burgemeester Th. E. Serraris had in Ginneken de supervisie over de burgerwacht strak in handen.
 233. In 't Ginneken en andere dorpen rond Breda werd vanaf de kansel carnaval als zondig bestempeld.
 234. In het jaar 1740 was er bij de huidige Duivelsbrug al sprake van een herberg, annex een pover hotel.
 235. Oorlog in het Ginneken! Op het Schoolakkerplein werd van beide kanten flink met scherp gevuurd.
 236. Ieder jaar wordt de ramp die het Ginneken vrijdag 13 oktober 1944 trof met nieuwe feiten aangevuld.
 237. Ginneken had gedurende ongeveer honderd jaar een eigen brouwerij voor bruin bier: De Zwaan.
 238. De Ginnekense Braderie was al vanaf de start een druk bezocht en vooral puur Ginnekens succes.
 239. Een dezer dagen wordt er bij de Duivelsbrug weer gewerkt. Kijk maar uit, daar gebeuren rare dingen.
 240. Tot aan 1866 stond aan de Raadhuisstraat een Schoolhuijs inclusief een onderwijzerswoning.
 241. Café Restaurant Regina aan de Ginnekenweg 230 was vroeger een van de topzaken in het Ginneken.
 242. Vrijwel gelijk met het bouwen van de Baronielaan raakte Breda er betrokken bij een sportavontuur.
 243. Na twintig jaar staat de boom van "Annex-50" hoek Gaffelstraat/Ploegstraat er nog steeds verlaten bij.
 244. Zelfs Napoleon kwam naar het Ginneken om zich te bemoeien met de strijd om de Laurentiuskerk.
 245. De Ginnekense schutterij uit 1753 velde een boom in het Mastbos en zette die op de Ginnekenmarkt.
 246. In 1755 bestond de Kalishoek al en was toen een verzamelplaats voor zigeuners en vagebonden.
 247. Goed functioneren van de dorps- of wijkraden in Breda stond nooit voorop, het gaat om de macht.
 248. Tien jaar geleden brak in de Koningin Emmalaan een opstand uit en kwamen de bewoners in actie.
 249. De Ginnekense kermis en braderie hebben beide een lange en vooral een bewogen geschiedenis.
 250. Villa Valkrust uit 1730 werd jaren lang met sloop bedreigd, 't Ginneken was daar tegen en greep in.
 251. Schoolakker moest deftigste wijk van 't Ginneken worden, Breda stak daar in 1945 een stokje voor.
 252. Generaal Maczekmuseum is dertig jaar geleden in de Vogelenzanglaan bij Kees Coenders opgericht.
 253. Het geheim van "Prins Hendrik" en het relaas van een 150-jarige Ginnekense handboogschutterij.
 254. Je kon toen nog in de Mark zwemmen of poeieren en achter de Ginnekenweg stonden geen huizen.
 255. In het Ginneken stond de meester dronken voor de klas en de koster verdiende grof aan de dooien
 256. Het Ginneken krijgt een nieuw bestemmingsplan, maar het Stadskantoor beslist wat wel of niet kan.
 257. Toen de "Sterhoeve" in 't Ginneken in brand stond, was de verhuizer er veel eerder dan de brandweer.
 258. "Boerke Verschuren" op de Ginnekenmarkt krijgt een andere eigenaar, begint een nieuw hoofdstuk.
 259. Het handboogschieten van "Prins Hendrik" wordt in het Ginneken al vanaf 1695 fanatiek beoefend.
 260. Jan Plomin, een van onze Poolse bevrijders werd onder een schuilnaam in het Ginneken begraven.
 261. Veel panden in het Ginneken zijn niet veel ouder dan honderd jaar, fraaie villa's zijn weer gesloopt.
 262. "Piet Patronaat" hield samen met zijn vrouw Nel in het Ginneken het zo geheten Patronaat draaiende.
 263. Deze week, vrijdag 29 oktober 2004, is het precies zestig jaar geleden dat het Ginneken werd bevrijd.
 264. Het Postlaantje was eeuwen spraakmakend in het Ginneken naar gelang welke kerk er de baas was.
 265. Jan van Opstal was één van de tien slagers in het Ginneken en als het ware een lopend nieuwsblad.
 266. Van de vijfentwintig jaar is "IJsvermaak" door het ontbreken van vorst, vijf jaar niet open gegaan..!
 267. De Duivelsbrug en alles er omheen vertelt u veel over een stuk bewogen Ginnekense geschiedenis
 268. Als voorproefje en als generale repetitie voor het evenement Annex-50 was er in 1986 al een reünie.
 269. Vijfenzestig jaar geleden werd het dorp Ginneken geannexeerd, maar niet met hulp van de Duitsers.
 270. Oorlog in het Ginneken! Op het Schoolakkerplein werd van beide kanten flink met scherp gevuurd.
 271. Europa komt gedeeltelijk meters onder water te staan, maar hoe veilig zitten we in het Ginneken?
 272. Ginneken precies één eeuw een Bredase wijk voor maatschappelijk geslaagde welvarende mensen.
 273. Met de "kleine lettertjes" in het Bredase contract kwam de Ginnekense paardentram aan haar eind.
 274. André Adank beschreef onbeschoft optreden van bestuursleden van Ginneken=Ginneken al in 1999.
 275. Willem Hurkx, welvarende Ginnekense kolenboer deed in de oorlog niet mee aan de zwarte handel.
 276. Het loopt goed in het Ginneken. Bij Prins Hendrik schiet men in de roos, Café Rosé valt in de smaak
 277. Al vanaf 1921 draait op het Schoolakkerplein de kermis voor onbezorgd plezier voor jong en oud.
 278. Afscheid van Maycretewoningen met geruzie en gedoe trekken we recht met Bokkie Eestermans.
 279. Het Postlaantje was eeuwen spraakmakend in het Ginneken naar gelang welke kerk er de baas was.
 280. Op het kerkhof aan de Duivelsbruglaan ontdek je de vaderlandse en de Ginnekense geschiedenis.
 281. "Het Ginneken" is nu de juiste naam, vastgesteld door het adviesbureau Van Nimwegen & Partners.
 282. Historisch Ginnekens café, voorheen "De Gouden Leeuw" in Dillenburgstraat, binnenkort een eetcafé
 283. Het gemeentewapen van Ginneken en Bavel werd in 1817 geregistreerd en is nog steeds in gebruik.
 284. Café Boerke Verschuren bestaat al eeuwen en het viel niet in de smaak bij burgemeester Th. Serraris
 285. Bredase ambassade in Ginneken is dicht en prins niet aanwezig bij ontvangst mijnheer de Baron..!
 286. Zaterdag houden "de Baronnen" een grote reünie, Ad van Ierssel kijkt terug op 'n rijk Baronieleven.
 287. Sinterklaas zou een heilige zijn en Zwarte Piet een toonbeeld van pure discriminatie, aan m'n hoela!
 288. Sluitingstijd van cafés in het Ginneken werd door burgemeester Serraris bepaald en gecontroleerd.
 289. Ik denk nog wel eens terug aan juffrouw Remmers van de Laurentiusschool en ging bij haar op visite
 290. Geen truc was Ginneken te mal om het dorp op te stoten in de rij van Nederlandse toeristenplaatsen
 291. Zestig jaar geleden kwam er in de Ploegstraat een speeltuin, maar pas na veel discussie en brieven.