‘We zijn hier niet gekomen om over de ruzie met Siegmund te praten, dus ik sla dit punt maar over’Het was in oktober 2002, nu dus tien jaar geleden, dat Wim Siegmund tijdens een openbare bestuursvergadering van Ginneken=Ginneken door voorzitter L. Scholtis het jack werd uitgeveegd. Door organisatie Ginneken Bewonersbelangen, Wim Siegmund is daar voorzitter van, was voor de openbare bestuursvergadering op 8 oktober 2002 schriftelijk een aantal vragen gesteld met het verzoek die tijdens de vergadering te behandelen. Kritische vragen over de organisatie Ginneken=Ginneken.

Maar kritische vragen worden door Ginneken=Ginneken niet op prijs gesteld. Het bestuur van Ginneken Bewonersbelangen, een voorzetting van de Stichting Dorpsraad Ginneken uit 1978, wilde op de hoogte worden gesteld van het inschrijfnummer, waaronder de organisatie ‘Verenigde Horeca Ginneken’ bij de Kamer van Koophandel stond ingeschreven.

Voorzitter Scholtis duldde geen kritische vragen over zijn organisatie…

Twee kasteleins, de inmiddels overleden C. van Ineveld van Café Boerke en J. Segeren van (toen) Ome Jan, hadden voor deze organisatie zitting in het bestuur van Ginneken=Ginneken, maar gegevens daarover zijn bij de Kamer van Koophandel niet bekend. Wel trad de ‘Verenigde Horeca Ginneken’ meerdere malen naar buiten om de Dorpsraad Ginneken, het Ginnekens Nieuwsblad en vooral Wim Siegmund de oren te wassen over hun streven iedere uitbreiding van de horeca in het centrum van Ginneken te voorkomen en de bestaande horecabedrijven zich aan de gestelde regels van de gemeente te laten houden. Twijfelen over het bestaan van de ‘Verenigde Horeca Ginneken’ heeft altijd tot verdachtmakingen geleid en kwalijke acties tegen personen die het naadje van de kous wilden weten.

Dat geldt ook voor het in januari 2001 opgerichte Ginneken=Ginneken en vooral voor voorzitter Luc Scholtis. Hij duldt geen kritische vragen over ‘zijn organisatie’. Dat hoort volgens het denken en handelen binnen Ginneken=Ginneken niet tot het met respect met elkaar omgaan. Toch vond Ginneken Bewonersbelangen het nodig dat er ter zake openheid werd gegeven, want direct na de braderie in augustus 2002 vertelde de Ginnekens kastelein Toine Vossenaar niets te weten over een organisatie “Verenigde Horeca Ginneken”, laat staan dat er overleg is geweest met de horecaondernemers. Voorzitter Scholtis was ‘not amused’ met de kritische vragen en begon onmiddellijk met zijn bekende verdacht makende riedeltje. Organisaties als Stichting Annex-50 en Ginneken Bewonersbelangen ‘van Wim Siegmund’ zijn volgens voorzitter Scholtis slechts papieren organisaties.

Slaande ruzie is al weer uitgebroken, er is niets veranderd in het Ginneken…

Ze worden door hem ten eigen faveure misbruikt om zichzelf in de kijker te spelen, aldus Scholtis. Op het verzoek om de ongenuanceerde beschuldigingen met feiten te onderbouwen ging hij niet in. Daar heeft hij de voorzittershamer voor, ‘klop, klop, klop, volgende punt. Na enig doorvragen legde hij toch uit dat de ‘Verenigde Horeca Ginneken’ niet bij de Kamer van Koophandel is ingeschreven en dat de horecaondernemers Johan Segeren en Corné van Ineveld puur op persoonlijke titel bestuurslid waren van Ginneken=Ginneken. Er heeft zich recent een nieuwe organisatie aangediend, Stichting Horeca Ginneken, die zegt de belangen van de horeca in het centrum van Ginneken te gaan behartigen. Er is ook al slaande ruzie uitgebroken tussen de nieuwe stichting en Bruisend Ginneken die de jaarlijkse braderie organiseert (zie hoofdstuk Ginneken Bewonersbelangen en Ginnekens Nieuwsblad). Er is dus niets veranderd in het Ginneken, wordt vervolgd.