Staatse en Franse troepen vochten lang geleden op het Schoolakkerplein, ook nu is het hommeles.1. De geschiedenis herhaalt zich, luidt een bekend gezegde. Ook nu wordt er, niet met wapens maar met woorden, een felle strijd geleverd om de toekomst van het Schoolakkerplein.
De Schoolakker, later het Schoolakkerplein genoemd, heeft door de eeuwen heen vaak de gemoederen van de Ginnekenaren beroerd. De Schoolakker werd tot eind jaren dertig begrensd door de Dillenburgstraat, Kerkhofweg, Bavelselaan, Raadhuisstraat en de Postlaan. Het was tot 1938 deels een open vlakte. De naam ‘Schoolakker’is afgeleid van de gemeentelijke school die in de Raadhuisstraat heeft gestaan en haar jarenlange functie als een akker voor de armen van het Ginneken.

De gemeentelijke school werd in 1866 gesloopt voor het aanleggen van een verbinding tussen de Raadhuisstraat en de Prinses Julianalaan (v.a. 1942 de Dillenburgstraat). De verbindingsweg kreeg in 1938 de naam Bernhardlaan en werd na de annexatie van Ginneken in 1942 veranderd in Viandenlaan. Door de gemeente Ginneken en Bavel werden eind jaren dertig ook de nog aanwezig straten aangelegd en de ‘Schoolakker’ kreeg de naam ‘Schoolakkerplein’. Een ambitieus plan voor het bouwen van huizen kwam tijdelijk in de ijskast terecht door het in 1940 uitbreken van de Tweede Wereldoorlog.

Het gebied kenmerkt zich door een opmerkelijke Ginnekense historie…

In 1921 kreeg de Schoolakker door omstandigheden gedwongen een heel nieuwe functie. De Ginnekense kermis die tot dan ieder jaar in de straten in het centrum van Ginneken werd opgebouwd, moest het veld ruimen voor de Ginnekense paardentram. Tijdens de vergadering van de gemeenteraad op 22 december 1921 in het raadhuis aan de Raadhuisstraat werd met algemene stemmen besloten de kermis naar de Schoolakker te verplaatsen. Behalve dat de Ginnekense kermis vanaf dat jaar daar werd gehouden, vonden er later ook andere grote bijzondere Ginnekense activiteiten plaats. Dat was onder andere in het jaar 1924. De Ginnekense Handboogschutterij Prins Hendrik organiseerde er voor de eerste keer in de geschiedenis een interland tussen Nederland en België. Een bijkomend probleem was dat de ongelijke zanderige vlakte bij de eerste de beste regenbui in een modderpoel veranderde. Er werden daarom houten vloeren gelegd die waterpas moesten liggen.

Maar ook andere Ginnekense verenigingen hebben het Schoolakkerplein vaak gebruikt voor het houden van wedstrijden of het houden van grote demonstraties. De ‘R.K. Gymnastiekvereniging voor mannen en jongens Sint-Christophorus Ginneken’ deed dat op Koninginnedag. De laatste grote gebeurtenis vond plaats in 1992 tijdens het evenement van Annex-50. Toen werd herdacht dat het vijftig jaar geleden was dat het Ginneken door Breda was geannexeerd. De Harmonieën uit Ginneken, Bavel en Ulvenhout gaven (samengevoegd) op Schoolakkerplein een concert. Maar de meest opmerkelijke gebeurtenis vond veel eerder plaats. Een journalist van het ‘Dagblad van Noord-Brabant’ onthulde op 25 juli 1935 in zijn krant dat er op de Schoolakker militaire schermutselingen hadden plaatsgevonden. Bij een in 1802 door C.J. de Huyzer vervaardigde gravure stond de tekst: “Schermutzeling tusschen eenige HoIlandsche Militairen en een Corps Franschen op de 'Bredasche Heide' bij Ginneken”.

Opnieuw woedt er een hevige strijd in verband met het Schoolakkerplein…

Als aanvoerder van de Staatse troepen fungeerde indertijd de tweede zoon van stadhouder Willem V, Willem George Frederik van Oranje. Men ziet hem midden op de gravure (zie foto) te paard de Hollandse troepen aanvoeren tegen ongeregelde, haveloze Franse eenheden. De schrijver van het artikel ziet de 'Bredasche Heide' (dus de Schoolakker) achter de Ginnekense Raadhuisstraat liggen. “Op de gravure ziet men links enkele daken van huizen met daar boven uit het koepeltje dat in vroegere dagen het Ginnekense raadhuis bekroonde”. En, ‘de geschiedenis herhaalt zich’, luidt een bekend gezegde. Ook nu wordt er een felle strijd geleverd om het Schoolakkerplein, niet met wapens maar met woorden. Ginneken=Ginneken zou er niet om treuren als met het binnenkort renoveren van het Schoolakkerplein de jaarlijkse kermis zou verdwijnen. ‘Handen af van dit Ginnekense historische dorpse evenement’, is de kreet waarmee Ginneken Bewonersbelangen daartegen ten strijde trekt.

2. Lang geleden zou er op de Schoolakker een militaire schermutselingen hebben plaatsgevonden, waarvoor een door C.J. de Huyzer vervaardigde gravure een overtuigend bewijs wordt geleverd.
3. De Ginnekense kermis wordt al vanaf 1921 op het Schoolakkerplein gehouden. ‘Handen af van dit Ginnekense historische dorpse evenement’, luidt de strijdkreet van Ginneken Bewonersbelangen.