Oprichting 1884 van “Ginnekensche Paardentram Maatschappij” in Bredaas carnavalslied bejubeld.Onderstaand artikel over de Ginnekense paardentram werd in 1969 door Wim Siegmund geschreven. De in het artikel genoemde Jan en Louis Machielsen zijn inmiddels overleden. Het verslag wil niet alleen hen maar ook alle toenmalige medewerkers van de Ginnekense paardentram gedenken. We keren terug naar een koude dag in februari. U weet wel, een dag waarvan men tegenwoordig zegt dat ze alleen maar vroeger voorkwamen, toen de ‘elfstedentocht’ nog gereden werd.

De kou werd die avond flink aangescherpt door een felle oostenwind, die mij niet alleen de kraag van mijn winterjas deed opslaan, maar ook de bladeren door de Kerkhofweg (nu Jac. de Grezlaan) liet dwarrelen. Ik zou me niet van huis hebben gewaagd, ware het niet dat daar een belangrijke reden voor was. In mijn agenda stond de afspraak die ik had met Jan en Louis Machielsen voor een interview.

In 1984 werd de Ginnekense paardentram in een Bredaas lied bejubeld…

De reden voor het gesprek was een oud Bredaas carnavalslied uit 1884 dat ik in het Bredaas archief had gevonden. Het lied ging over de oprichting van de ‘Ginnekensche Paardentram Maatschappij’. De tekst van het lied luidde als volgt:

'Carnavalsovatie over paardetram Ginneken-Breda 1884 (Juichlied- Air: "Das bild der Rose").