Ginneken is nog niet zo lang de Bredase wijk voor maatschappelijk geslaagde welvarende mensen.1. Een deel van de wandelkaart die ruim honderd jaar geleden werd uitgegeven. Ginneken en Breda bestonden toen nog uit slechts een handjevol straten, maar dat zou snel veranderen.
In het begin van 1992, vlak vóór het grote evenement Annex-50, had de organisatie met dezelfde naam het grootste en duurste evenement op de plank liggen dat Ginneken ooit gekend heeft. Maar liefst tien dagen duurde het spektakel met zo’n dertig grote programmapunten. Alle inspanningen waren bedoeld voor het herdenken dat het in dat jaar 50 jaar geleden was dat het Ginneken door Breda was geannexeerd. Het dorp Ginneken werd op 1 januari 1942 door Breda geannexeerd.

Het enthousiasme van de Ginnekenaren om Breda te overtuigen dat “het Ginneken het Ginneken nog was”, was zo groot dat de organisatie van zo’n honderd personen alle mogelijke en onmogelijke medewerking en steun kon krijgen. De organisatie Annex-50 bestaat nog, met nog steeds Wim Siegmund als voorzitter en Ad van Ierssel als secretaris.

Ginneken werd letterlijk gesloopt voor het bouwen van herenhuizen…

Dit jaar is het dus precies achttien jaar geleden dat het evenement Annex-50 plaatsvond. Ook dat de organisatie Annex-50 op haar 20-jarig bestaan afstevent. Reden voor onderstaande tekst is dat bij het inventariseren van de voorraad Ginnekense boeken die door Annex-50 zijn uitgegeven een oude historische wandelkaart van het Ginneken te voorschijn is gekomen. De wandelkaart was indertijd een ‘uitgave der Vereeniging Ginneken Vooruit” en werd eind negentienhonderd gedrukt. De genoemde vereniging was indertijd de Ginnekense VVV. Het Ginnekens Nieuwsblad liet voor het evenement Annex-50 in 1992 van de wandelkaart 2000 reproducties maken, in kleur. De kaarten kreeg Annex-50 cadeau. Ze werden indertijd verkocht voor vijf gulden per stuk, een weggeefprijsje. Op de kaart staan Ginneken, Breda en Princenhage.

In die volgorde, want het Ginneken staat uiteraard centraal op de kaart afgebeeld. Op de kaart staan onder andere ook de toen niet veel meer dan de gehuchten Bavel, Ulvenhout en Teteringen. Niet alleen Ginneken maar ook Breda bestond in die dagen uit niet meer dan een handjevol straten. De meeste huizen in het huidige Ginneken zijn pas rond of na het jaar negentienhonderd gebouwd, zeker de herenhuizen. U kunt dat zelf nog zien aan de datum die op diverse gevels van huizen aan de Ginnekenweg staan. De Ginnekense bevolking bestond in die dagen hoofdzakelijk uit boeren en handarbeiders. De reden dat er rond 1900 in het Ginneken aan de lopende band werd gesloopt en gebouwd, is ook bekend. Begin 1870 werden de Bredase verdedigingswallen gesloopt. Het toenmalige wapentuig was zodanig dat die wallen (een landelijke gegeven) geen enkele bescherming meer boden.

Ginneken ontpopte zich tot een landelijk bekend staande toeristenplaats…

Verder was de industrialisatie in alle hevigheid ingezet en derhalve de grondhonger groot. In die dagen werden enkele grote fabrieken bij Breda gebouwd en wie wat centen op de bank had, liet zich een huis in het buitengebied bouwen. Het Ginneken was zeer in trek. Op de overwegend kleine huizen van toen werd of een verdieping gezet, maar de huisjes werden meestal gesloopt voor nieuwbouw. Daardoor kwamen er in Ginneken een groot aantal notabelen te wonen, werden er een vijftal grote hotels gebouwd, veel pensions en ontpopte Ginneken zich tot een landelijk bekend staande toeristenplaats. Wie de oude kaart bekijkt (zie foto) en haar vergelijkt met de huidige situatie (ook die van de dorpen in de omgeving) ziet hoe er de laatste honderd jaar explosief is uitgebreid. Men kan zich ook afvragen waar dat allemaal toe zal leiden in de toekomst. De uitdrukking “vol is vol” hoort u mij niet zeggen. Maar dat het wel erg druk wordt in Nederland, ook in het Ginneken en Breda is duidelijk.

2. Hotel Dennenoord aan de Boschlaan (nu Duivelsbruglaan) was een van de grote chique hotels die toen in het Ginneken werd gebouwd. Het hotel is inmiddels weer afgebroken.
3. Ook de Kerkstraat, nu de Ginnekenweg tussen de Dillenburgstraat en de Ginnekenmarkt, bestond voor het jaar 1900 vrijwel uit allemaal lage huisjes die het ‘dorpse karakter’ van weleer uitstraalden.