In het Ginneken is Koninginnedag door inwoners altijd spontaan gevierd, tot in de (oude) Kalishoek.1. Een foto uit begin negentienhonderd van een versierde Kalishoek tijdens de viering van Koninginnedag.
De historische foto die bij dit artikel is weergegeven, is in het begin van negentienhonderd gemaakt in de Kalishoek. Het eerste huis links op de foto is nu ons redactieadres. U ziet verder dat rechts in de straat, waar later een garage zou worden gebouwd (van de familie Staal en daarna Vriens Auto Center) nog kleine huisjes staan. Dat was voor de toenmalige bewoners geen beletsel om ook grote vlaggen uit te steken. Zeker is zeker, het Ginneken was in die dagen ook behoorlijk Oranjegezind.

Op Koninginnedag was het altijd groot feest in het Ginneken. Iedere straat in het dorp had wel een eigen oranjecomité, dat een feest voor Koninginnedag organiseerde voor jong en oud. De Kalishoek was (is) de kleinste straat in het Ginneken. Het toenmalige oranjecomité telde dus niet veel leden en de gehouden straatfeesten niet veel deelnemers. Maar daarom waren de feesten er niet minder uitbundig om.

Ook kwam af en toe de militaire kapel van 't Zesde' een concert geven…

Voor heel het dorp Ginneken werden op Koninginnedag grote feesten georganiseerd met vaak een historische optocht. Die werd toen al muzikaal begeleid door Harmonie Concordia. De harmonie, we hebben u dat al eerder verteld, werd in het jaar 1877 opgericht. Op de Ginnekenmarkt werd tijdens Koninginnedag ook vaak een concert gegeven in de kiosk, die in die tijd een vaste plaats op de Ginnekenmarkt had. Ook de militaire kapel van 't Zesde' die in Breda was gelegerd, kwam af en toe naar het Ginneken om er een concert te geven. Voor het verkeer hoefde de Ginnekenmarkt (toen Markt genaamd) niet te worden afgesloten, want auto's reden er toen amper. In diverse straten in het Ginneken was er op Koninginnedag groot feest voor jong en oud. En je mag wel zeggen jaar na jaar.

Jaren later, op 2 en 3 mei 1998, vond er ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan van de Dorpsraad Ginneken in de KJM-zaal (gelegen naast de Laurentiuskerk aan de Ginnekenweg) een tentoonstelling plaats onder de naam: ‘honderd jaar Koninginnedagviering in het Ginneken’. Het tentoongestelde materiaal kwam vooral van de Heemkundekring Paulus van Daesdonck uit Ulvenhout. Maar ook van de vroeger in het Ginneken geboren en getogen plaatsgenoten Wim Visser en Ton van Dun waren er veel oude ansichtkaarten van het Ginneken te bewonderen Ook een rijtuig van de Ginnekense Paardentram was te bezichtigen. Het stond tijdens de duur van de tentoonstelling op het kerkplein. Vanaf 1973 organiseert Stichting Comité Ginneken nu al weer vijfendertig jaar de Koninginnedag in het Ginneken (zie elders op onze website).

2. Kinderen uit de Ceintuurlaan, de Zuidelijke Rondweg was er nog niet, organiseren spontaan een kleine optocht op koninginnedag in 1936.
3. Een muziekkiosk had vroeger een vaste plaats op de Ginnekenmarkt. Daar werd op Koninginnedag een concert gegeven.
4. In 1998 werd de tentoonstelling ‘honderd jaar Koninginnedagviering in het Ginneken’ gehouden. Er was ook een rijtuig bij van de Ginnekense Paardentram die met muziek voorop naar de tentoonstelling werd gebracht.