Het bord ‘Ginneken’ werd met het jubileum van de Dorpsraad Ginneken door Janus Oomen onthuld.1. 'Wethouder Janus Oomen was zelf naar de Bouvignelaan gekomen om er het naambord 'Ginneken, gemeente Breda' te onthullen. Met deze handeling gaf hij het voormalige kerkdorp officieel haar naam terug.
In juni 1998 vierde de toenmalige Dorpsraad Ginneken met een groots programma haar 20-jarig bestaan. Behalve een grote tentoonstelling over het Ginneken werd ook een naambord onthuld van het dorp dat op 1 januari 1942 door Breda was geannexeerd. Wethouder Janus Oomen was zelf naar Ginneken gekomen om aan het begin van de Bouvignelaan het bord 'GINNEKEN, gemeente Breda', te onthullen. Dat was terecht, want vooral door zijn inspanning kreeg Ginneken zijn naam terug.

Het verslag hieronder is uit het Ginnekens Nieuwsblad van juni 1998. Het naambord aan het begin van de Bouvignelaan was vlak voor de onthulling met een Ginnekense groen-witte vlag aan het zicht onttrokken. Genodigden van Ginnekense verenigingen, andere organisaties, diverse gemeenteraadsleden en vertegenwoordigers van Dorps- en Wijkraden gaven blijk van hun belangstelling. Harmonie Concordia was aanwezig om de plechtigheid muzikaal op te luisteren.

Op de tentoonstelling veel oude foto’s over het Ginneken van vroeger…

De onthulling duurde kort. De bijeenkomst zelf was gepland in Sint-Frans aan de Ginnekenweg. Daar was een grote tentoonstelling over het Ginneken ingericht. Heemkundekring 'Paulus van Daesdonck' uit Ulvenhout had er het materiaal voor ingebracht. Jan Vissers had een groot aantal Ginnekense ansichtkaarten uit zijn collectie beschikbaar gesteld die veel bekijks trokken. Van Cees Coenders waren er spullen over de Tweede Wereldoorlog. De altijd belangeloos meewerkende gastheer Koos van Dongen, een Ginnekenaar van de oude stempel, had de koffie bruin en voor een toost op de jubilerende Dorpsraad Ginneken stonden de drankjes klaar. Het gezelschap werd welkom geheten door voorzitter Edu Verdooren van de Dorpsraad Ginneken. Hij bedankte wethouder Oomen voor zijn inzet die het Ginneken weer op de kaart hadden gezet.

In zijn speech typeerde Janus Oomen het Ginneken als een goed voorbeeld van een dorp dat ergens voor staat. “Het is een eeuwenoude kern en tot 1942 een zelfstandig dorp. Ginneken heeft nog steeds een eigen sfeer, die velen weten te waarderen”, aldus Oomen. “Wie wil er niet in het Ginneken wonen?”, hield hij de aanwezigen voor. “Ondanks de huizenhoge prijzen gaan de woningen er nog steeds als warme broodjes over de toonbank”, aldus Oomen. De wethouder feliciteerde namens het gemeentebestuur de 20-jarige Dorpsraad Ginneken. Hij sprak de wens uit dat de samenwerking ook in de toekomst goed mag blijven. In die toekomst blikkend sprak hij: “Samen moeten we er voor zorgen dat de deelbelangen van individuele burgers tot aan die van complete wijken tot hun recht komen in dat ene Breda.

Rijtuig Nr. 1 van de Ginnekense paardentram stond op het kerkplein…

”Na het officiële gedeelte werd het glas geheven op een nog lang en werkzaam bestaan van de Dorpsraad Ginneken. Tijdens het daarop volgend samenzijn werd de Ginnekense tentoonstelling bekeken, oude herinneringen opgehaald en rijtuig Nr. 1 van de originele Ginnekense paardentram bewonderd. Die stond gezien haar omvang op het plein van de Laurentiuskerk. Deze paardentram, de enige in Nederland in de originele staat, werd in 1992 in de buurt van Galder teruggevonden. Stichting Annex-50 heeft de tram toen gekocht en aan Heemkundekring Paulus van Daesdonck geschonken. In Ulvenhout had men voldoende kennis en mankracht in huis om het in deerlijke staat verkerende voertuig weer piekfijn op te knappen. De gerestaureerde tram werd door Annex-50 in 1994 voor het eerst in het Ginneken tentoongesteld.

Gelijkertijd werd door Stichting Annex-50 een boek uitgegeven met daarin de geschiedenis van de 'Ginnekensche Tram- weg Maatschappij'. Dit boek, één in de serie van zeven Ginnekense boeken van Annex-50, is (ook nu nog, red.) o.a. te koop bij Kantoorboekhandel Vives, Ginnekenweg 53 Breda. Met Ulvenhout is afgesproken dat het Ginneken op hoogtijdagen over de tram kan beschikken. Het 20-jarig jubileum van de Dorpsraad Ginneken was zo’n dag. (Zie ook in hoofdstuk Ginnekens Nieuwsblad het artikel: “Bord ‘Ginneken’ dat door wethouder Oomen werd onthuld, door eigenzinnige ambtenaar verwijderd”).

2. Gelijktijdig werd ook het 20-jarig bestaan van de Dorpsraad Ginneken gevierd. Voor een tentoonstelling in de KJM-zaal achter Sint-Frans werd met muziek voorop de Ginnekense Paardentram opgehaald.