Sinterklaas en zijn Pieten komen er aan, maar wie was hij eigenlijk? Twee verhalen doen de ronde.Zaterdag 17 november komt Sinterklaas en zijn zwarte pieten met de stoomboot uit Spanje aan in Breda en op zondag 25 november in het Ginneken (zie ons artikel in het hoofdstuk Ginnekens Nieuwsblad). Op 5 december is het dan pakjesavond, een spannende en gezellige avond voor groot en klein. Het feest van Sint Nicolaas kent vele tradities, zoals chocoladeletters, speculaaspoppen en cadeautjes krijgen en uitpakken. Maar wie is Sinterklaas nou eigenlijk en waar komt hij vandaan.

Sint Nicolaas leefde eind derde, begin vierde eeuw na Christus in Klein-Azië (nu Zuid-West-Turkije). Hij overleed als bisschop van Myra op 6 december en werd later vanwege zijn vele goede daden heilig verklaard. Waarom Sinterklaas volgens de Nederlandse traditie vanuit Spanje komt staat niet vast. Wellicht omdat Spaanse scheepvaarders vroeger allerlei luxe artikelen en lekkers hierheen brachten.

Lang was Sinterklaas een vreselijke klier en Pieterman een grote miskwal…

De vele opmerkelijke wonderverhalen die na zijn dood ontstonden, maakten Sint Nicolaas tot beschermheilige van vele groepen in de samenleving. Zo is hij patroon van de zeelieden, ongehuwde vrouwen, en van kinderen en kooplieden. Volgens een van de legendes die rond deze kindervriend spelen, heeft hij eens zijn dorp gered van ondergang door honger. Ook gaat het verhaal dat hij drie vermoorde kinderen weer tot leven heeft gewekt en dat hij geschenken en bruidschatten aan arme meisjes heeft gegeven. Bovendien zou hij veel zeevaarders in nood hebben gered. De Sinterklaas die we al heel wat jaren kennen als kindervriend, heeft een grotendeels christelijke achtergrond.

Maar bekijken we zijn uiterlijk en veel van zijn attributen dan kunnen we die terugvoeren naar de oude Germaanse god Wodan (of Odin). Op zijn achtpotige schimmel Sleipnir reed hij hoog door de lucht, bijgestaan door zijn trouwe knecht. Aan het eind van het jaar ging Wodan rond om mensen te belonen of te straffen voor hun gedrag. Hij had dan een lange felrode of asgrauwe baard en droeg een wijde mantel en een breedgerande hoed. In zijn hand hield hij een vervaarlijke speer. Zelf hebben we al weer even geleden de handel en wandel van Sinterklaas beschreven en onder de titel: “Eeuwen lang was Sinterklaas een vreselijke klier en zijn Pieten niet minder dan grote miskwallen” op onze website gezet > klik hier < .