Tien jaar geleden vond het grootste feest plaats dat het Ginneken ooit heeft gekend: “Annex-50”.In 1992 werd op een feestelijke wijze herdacht dat het vijftig jaar geleden was dat Ginneken door Breda werd geannexeerd. In mei van dat jaar werd met een groot programma dit feit herdacht. In een aantal in de komende maanden te publiceren hoofdstukken kijken we terug op het grootste en duurste evenement dat het Ginneken ooit heeft gekend.

Hoofdstuk 1 - Geboorte organisatie en evenement “Annex-50”.

Zo’n vijftien jaar geleden (de precieze datum is niet exact meer vast te stellen) ontstonden de eerste initiatieven voor het van de grond tillen van de organisatie Annex-50. In mei 1992, nu tien jaar geleden, vond onder dezelfde naam het grootste en duurste evenement plaats dat Ginneken ooit heeft gekend. De dertig grote programmaonderdelen kosten alles bij elkaar zo’n 225.000 gulden. Tellen we daarbij de materialen en goederen op die door sponsors gratis zijn verstrekt, dan komen we aan een bedrag van ruim een kwart miljoen. We hebben dan nog niet eens de kosten van de twee huis-aan-huis verspreide kranten meegeteld die zijn uitgegeven. Ook niet de kosten voor het vervaardigen van een herinneringsboek dat Annex-50 in een oplage van 1600 exemplaren werd geschonken. Kortom, het Ginneken was compleet op drift. Men zou ‘de wereld’ laten zien dat na het 50 jaar geannexeerd zijn door Breda, de Ginnekense saamhorigheid en zelfstandigheid nog niet gebroken waren.

Ginneken was tegen de annexatie, daar vier je geen feest om…

Ergens in 1986 kwamen de initiatiefnemers Willem van Oosterbosch, Toon van Dongen, Wim Siegmund, Ad en Jeanne Reijnaars in café Oud Ginneken (nu eetcafé Klaarenbeek) aan de Ginnekenweg 230 bij elkaar. Doel van de bijeenkomst was te bespreken of, en zo ja, wat gedaan zou kunnen worden met het historische gegeven dat het in 1992 precies vijftig jaar geleden zou zijn dat Ginneken door Breda was geannexeerd. Aan dit historische gegeven zou Ginneken niet voorbij kunnen gaan, dat stond al snel vast. Vóór de bijeenkomst was links en rechts in bredere kring al vrijblijvend van gedachten gewisseld en was er flink wat enthousiasme ontmoet. De annexatie in 1942 was een Ginnekens onderwerp, waarmee ‘het dorp’ zich vijftig jaar later in positieve zin kon profileren. Toen de avond van het eerste overleg ten einde liep, in onze kringen was dat altijd tegen sluitingstijd, waren een aantal concrete zaken afgesproken.

Vast stond dat het vijftig jaar geannexeerd zijn van Ginneken op een grootse wijze herdacht zou gaan worden. Voor de voorbereidingen en de uitvoering zou een speciale organisatie worden opgericht met daarin bestuursleden uit zoveel mogelijk verenigingen en organisaties in het Ginneken. Er zou in 1992 een groot programma op de planken worden gezet, zelfs ongekend groot voor Ginneken. De vraag wat het karakter van de festiviteiten zou worden, een feest of een herdenking, kostte nogal wat discussie. Een feest zou niet juist zijn en niet begrepen worden, werd verondersteld. Ginneken is het nooit eens geweest met de annexatie, heeft daartegen zelfs een bijna tachtig jaar durende annexatiestrijd gevoerd. Daar vier je geen feest om vonden velen.

Organisatorisch een start als bevond men zich in ‘Luilekkerland’…

Besloten werd om er een feestelijke herdenking van te maken met als onderliggende gedachte, dat de festiviteiten een grote Ginnekense eensgezindheid zouden uitstralen. Zeker ook als demonstratie dat het Ginneken bestuurlijk dan wel bij Breda was gevoegd, maar in wezen nog steeds een grote mate van zelfstandigheid bezat. De in organisatiekringen ongebruikelijk lange periode die men voor het organiseren kon uittrekken, een dikke vijf jaar, was bewust gepland. Daardoor konden alle ideeën voor het programma van de feestelijke herdenking tot in detail worden behandeld en zo wenselijk worden voorbereid. Uit de hierboven al genoemde initiatiefnemers ontstond een commissie van voorbereiding. Men zou zich gaan inzetten voor het opzetten van een organisatie en het samenstellen van een eerste lijst met mogelijke programmapunten. Resteerde de naam van de nieuwe organisatie. Willem van Oosterbosch, een met naam en faam bekend staande organisator uit Ulvenhout, had daar al over nagedacht. Hij stelde de naam “Annex-50” voor. Het woord ‘annex’ wordt in het woordenboek onder andere gedefinieerd als: ‘behorende bij’. Het toevoegen van het getal 50 zal duidelijk zijn.

Voor deelname aan het bestuur van “Annex-50” werd afgesproken dat daarvoor alle Ginnekense organisaties en verenigingen zouden worden uitgenodigd. Voor het bedenken van ideeën voor het voorlopige programma verkeerde de commissie als het ware in ‘Luilekkerland’. Voor ingebrachte voorstellen hoefde geen rekening te worden gehouden met praktische zaken als financiering en organisatorische mogelijkheden. Dat zou later serieus worden bekeken. Voor het aanbrengen van ideeën zou, met wekelijkse vergaderingen, een jaar worden uitgetrokken. Dat had tot gevolg dat, hoe later de avonden werden in café Oud Ginneken, de voorstellen voor het programma hoe langer hoe fantastischer werden en met de tijd de lijst met mogelijkheden steeds maar langer. Om het idee om voor Annex-50 te zijner tijd een eigen winkel te openen, zeg maar een Ginnekense VVV, werd hartelijk gelachen en ondanks al enige glazen bier achter de kiezen volstrekt onhaalbaar geacht. Vijf jaar later (1992) kwam die winkel er, in het pand van de firma Bastiaansen in de Dillenburgstraat.

Bij de foto’s (klik hieronder op ‘meer afbeeldingen’):

1. De organisatie en het evenement “Annex-50” werden in café Oud Ginneken (nu Klaarenbeek) aan de Ginnekenweg 230 geboren. Men had ruim vijf jaar de tijd om alles voor te bereiden.

2. Zo’n tachtig jaar is er in het Ginnekense raadhuis fel gestreden tegen een inlijving door Breda. Op 1 januari 1942, de Tweede Wereldoorlog was volop aan de gang, kreeg Breda het Ginneken er bij.