Het gemeentewapen van Ginneken en Bavel werd in 1817 geregistreerd en is nog steeds in gebruik.1. Het wapen van de gemeente Ginneken en Bavel werd in 1817 officieel geregistreerd.
In het begin van 1815 werd bekend gemaakt dat alle gemeenten de in gebruik zijnde gemeentewapens door hoger hand konden laten erkennen en vastleggen. Als men nog geen eigen gemeentewapen had, was het een goede kans er een te laten ontwerpen en in te voeren. De oproep kwam van de Hoge Raad van Adel en stond in de dagbladen van alle provincies. Burgemeester L. Beens van de gemeente Ginneken en Bavel reageerde per brief vrijwel onmiddellijk op het bericht.

Op 14 januari, 20 februari en 22 maart 1815 werd door het Ginneken gereageerd met brieven waarin o.a. werd meegedeeld dat men de Hoge Raad van Adel 'eene naauwkeurige afteekening van het wapen dezer gemeente' deed toekomen. Bij de brieven zat een beschrijving van het gemeentewapen van de gemeente Ginneken en Bavel dat al lang gekend en in gebruik was.

Na de annexatie werd het wapen meegenomen door Nieuw-Ginneken…

De bijgevoegde tekst uit het begin van de negentiende eeuw luidde als volgt: “Voerende voor Ginneken een rooster, ongetwijfeld omdat Sint Laurentius als Patroon van Ginneken met den rooster wordt afgebeeld, en voor Bavel een koe wijl Sint Brigitta als Patronesse aldaar met eene koe wordt afgemaald, en daar en boven nog drie kruijssen, hetwelk zijne oorsprong zal hebben van het wapen van Breda, als behoorende deeze Gemeente tot het Land van evengenoemde plaats”. Een afbeelding in kleur was bijgevoegd. Het verzoek om erkenning werd ‘bij diploma van 16 juli 1817’ gehonoreerd. Toen het wapen officieel was goedgekeurd werd het ook opgenomen in de nieuwe stempels van de gemeente Ginneken en Bavel. Het wapen werd ook gebruikt op de ambtsketen van de burgemeester en om erebogen op te sieren bij speciale gebeurtenissen. Op 30 november 1874 stonden in het Ginneken diverse grote erebogen toen koning Willem III op bezoek. Het centrum was voor deze gelegenheid uitbundig versierd.

De koning kwam toen naar het Ginneken om er het Citadelmonument te onthullen > klik hier < . Het gemeentewapen kwam op 1 januari 1942 te vervallen toen het dorp Ginneken door Breda werd geannexeerd en de gemeente werd opgeheven. Maar niet voor lang, Ulvenhout en Bavel bleven buiten de annexatie en werden de gemeente Nieuw Ginneken. Pas in 1997 werden zij door Breda geannexeerd. Diverse organisaties gebruiken ook nu nog het oude gemeentewapen als embleem. Dat is het geval met de Stichting Annex-50 Ginneken, inclusief haar werkgroepen Ginneken Bewonersbelangen en Ginnekens Nieuwsblad. Het gemeentewapen dat vroeger aan de voorgevel van het (nieuwe) raadhuis in Ulvenhout hing, werd bij de annexatie in 1997 cadeau gedaan (zie foto) aan de Heemkundekring Paulus van Daesdonck. Het hangt nu te pronken aan de voorgevel van het museum ‘Paulus’ aan de Pennendijk 1 in Ulvenhout.

2. Het wapen dat later aan de voorgevel van het raadhuis in Ulvenhout hing, kreeg na de annexatie in 1997 een ereplaats bij het museum ‘Paulus’ van de Heemkundekring Paulus van Daesdonck.