Historisch Ginnekens café, voorheen ‘De Gouden Leeuw’ in Dillenburgstraat, binnenkort een eetcafé1. Voorheen De Gouden Leeuw in de Dillenburgstraat 80 wordt momenteel gerenoveerd. Half januari wordt er eetcafé Rosé geopend met een binnenterras op de plaats van de vroegere schietbaan.
Ik wil het dit keer met u hebben over twee vroegere uitspanningen in het Ginneken die lange tijd een stempel hebben gedrukt op het dorpse leven van alle dag. De uitspanningen speelden vooral een belangrijke rol in de rijke geschiedenis van Handboogschutterij Prins Hendrik (1852) en Harmonie Concordia (1877). Beide verenigingen dragen de titel ‘Koninklijk Erkend’ en hebben ‘Ginneken’ achter hun naam staan. De bedoelde uitspanning (café) waar het om gaat was ‘De Gouden Leeuw’.

Zowel Handboogschutterij Prins Hendrik als Harmonie Concordia is een voortzetting van een eerder bestaande Ginnekense schutterij en harmonie. Prins Hendrik is officieel een voortzetting van Handboogschutterij Willem III en Concordia is dat naar alle waarschijnlijkheid van de eerdere Ginnekense Harmonie Cecilia. In de door mij beschreven geschiedenis van beide verenigingen heb ik dat voldoende kunnen bewijzen of in ieder geval aannemelijk gemaakt.

Er was geregeld wat te doen in de zaal en de tuin van De Gouden Leeuw…

De uitspanning die bedoeld wordt, is café 'De Gouden Leeuw' met uitbater Mathijs van Alphen als gastheer. Mathijs van Alphen had eerst aan de westzijde van de Markt (nu Ginnekenmarkt) een nu niet meer bestaand café, 'Het Roode Hert'. Daar was toen de Ginnekense Harmonie Cecilia gevestigd. In 1846 verhuisde Van Alphen naar een nieuw café met de naam 'De Gouden Leeuw' aan de (nu) Ginnekenweg 324 en harmonie Cecilia verhuisde mee. Om het verhaal kort te houden, toen in 1877 Cecilia ten onder ging en Concordia ontstond, koos ook de laatste 'De Gouden Leeuw' als oefenadres. De Gouden Leeuw had een grote zaal en een flinke tuin, waar door verenigingen geregeld activiteiten werden georganiseerd. Vooral ‘s zomers waren de schietwedstrijden van Prins Hendrik en de concerten van Concordia voor veel mensen in het Ginneken een aangename tijdspassering.

Over 'De Gouden Leeuw' en de activiteiten van de Handboogschutterij Prins Hendrik kunt u alles lezen in het boek 'De gouden eeuwen van het Ginneken' dat in de serie Ginnekense boeken van Annex-50' is uitgegeven. Het boek over de 125-jarige Harmonie Concordia is daar het tweede deel van. Voor meer inlichtingen over en de verkoopadressen van de ‘Ginnekense boeken van Annex-50’ gaat u naar de website www.Ginneken-dorp.nl en klik in de rechter kolom op het vakje ‘De Ginnekense boeken van Annex-50”. Toen Mathijs van Alphen met De Gouden Leeuw failliet ging, werd het grote pand aan de Ginnekenweg door de Boerenleenbank (nu Rabobank) gekocht. De Boerenleenbank vestigde zich in het voorste deel van het pand. De zaal werd verder gebruikt door de Boerenbond Ginneken.

Concordia verhuisde na het faillissement naar de uitspanning Amicitia…

Ook andere verenigingsactiviteiten vonden plaats in De Gouden Leeuw. Bijvoorbeeld van de niet meer bestaande R.K Gymnastiekvereniging voor Mannen en Jongens Sint-Christophorus Ginneken. In de volksmond kreeg het pand de naam 'Bondsgebouw'. Ook nu nog weten de oudere Ginnekenaren precies waar je het dan over hebt. Na het faillissement van de Gouden Leeuw verhuisde Harmonie Concordia naar de uitspanning ‘Amicitia’, ook aan de Ginnekenweg. Daar zou later het Ginnekense postkantoor worden gevestigd. Mathijs van Alphen begon een nieuw maar veel kleiner café in de Dillenburgstraat 80, ook onder de naam De Gouden Leeuw. Achter het café bouwde hij een overdekte schietbaan voor de Handboogschutterij Prins Hendrik. Tot 1967 is het daar goed gegaan met de schutterij. Inmiddels was Mathijs van Alphen uit De Gouden Leeuw vertrokken. Gevolg: ‘grote problemen voor de schutterij.

Toen Prins Hendrik in 1967 het jaarlijkse ‘Koningschieten’ wilde gaan houden, ging de toenmalige voorzitter Willem de Ruijter een dag van te voren de schietbaan in De Gouden Leeuw inspecteren. Hij stond als het ware aan de grond genageld. Weer een nieuwe kastelein had de schietbaan ontmanteld en de ruimte tot een soos omgebouwd. U weet wel, met harde muziek en gekleurde lampen, zeer in trek in die dagen. Prins Hendrik was letterlijk op straat gezet en ging daar bijna aan ten onder. Het was Piet Vingerhoets, indertijd beheerder van zaal Vianden, het vroegere Patronaat, die op het randje van de afgrond te hulp schoot. Prins Hendrik mocht wekelijks in de gang van zaal Vianden schieten in afwachting van het bouwen van eigen een schietbaan op het veldje naast Vianden. Dat deden de leden helemaal zelf. Op 24 augustus 1976 werd de schietbaan feestelijk in gebruik genomen.

De vroegere De Gouden Leeuw wordt verbouwd voor eetcafé Rosé…

De Gouden Leeuw in de Dillenburgstraat 80 kende na het vertrek van Prins Hendrik diverse uitbaters en namen, met als laatste naam ‘Café Ome Toon’. Daar komt nu verandering in. Al enige weken is men hard aan het werk met een totale renovatie van de ruimte. Robert van Velzen (kok) en restaurant manager Sahila Lazrak slaan onder de naam Café Rosé een nieuwe weg in met de voormalige De Gouden Leeuw. “Wij hebben deze fantastische kans gekregen om in het Ginneken een mooie zaak neer te zetten waar wij onze toekomstige gasten uit Breda en omstreken in een ongedwongen sfeer mogen verwelkomen met een goed glas bier, een mooi glas wijn en (h)eerlijk eten”, lieten ze weten. Men hoopt medio januari 2008 open te gaan. Het wordt een eigentijds eetcafé met een heus binnenterras. Zo krijgt de vroegere historische Gouden Leeuw van Mathijs van Alphen een positieve voortzetting.

2. De Gouden Leeuw (later de Boerenleenbank en het Bondsgebouw) aan de Ginnekenweg 324 had een zaal en een tuin voor activiteiten van diverse Ginnekense verenigingen.
3. In de tuin van De Gouden Leeuw had de Handboogschutterij Prins Hendrik ook een schietbaan. Diverse keren in het jaar vonden daar wedstrijden plaats als het jaarlijkse Koningschieten.
4. Nadat Mathijs van Alphen met De Gouden Leeuw verhuisde ging Harmonie Concordia naar uitspanning Amicitia even verder op de Ginnekenweg. Jaren later kwam daar het Ginnekense Postkantoor.
5. Wedstrijdschutters van Handboogschutterij Prins Hendrik Ginneken poseren achter De Gouden Leeuw vlak voor het jaarlijkse Koningschieten. Kort daarna maakte de kastelein een eind aan de schietbaan.
6. Handboogschutterij Prins Hendrik bouwde na wat omzwervingen en door Piet Vingerhoets gered van de ondergang een eigen schietbaan naast zaal Vianden het vroegere Patronaat.