‘Het Ginneken’ is nu de juiste naam, vastgesteld door het adviesbureau Van Nimwegen & Partners.1. Het gemeentewapen van Ginneken en Bavel en vanaf 1942 van Nieuw-Ginneken. De drie Andrieskruisen (Sint-Andreas) wijzen op een relatie met Breda. Het rooster waar de H. Laurentius op zou zijn terechtgesteld. De koe verwijst naar het belang van de agrarische stand, de boeren.
We hebben u al eerder in artikelen op onze website verteld dat in het Ginneken zeg maar de laatste twintig jaar een complete volksverhuizing heeft plaatsgevonden. Plotseling stegen de prijzen van de huizen er op een ongekende wijze, veel meer dan elders in Breda. De toenmalige Ginnekenaren sloegen als het ware hun slag. Velen verkochten hun huis in Ginneken voor veel geld en gingen in een nabij gelegen dorp wonen. Dus veel rustiger en als dorp ook nog gemoedelijk.

Vooral de dorpen Ulvenhout en Bavel zijn in trek. Met het Ginneken waren Ulvenhout en Bavel tot 1942 een zelfstandige gemeente onder de naam ‘Ginneken en Bavel’. De opbouw van de vroegere Ginnekense samenleving kun je als volgt typeren. Een groot deel van de bevolking bestond uit arbeiders en boeren. Er was ook een flinke middenstand actief die bij of boven hun eigen winkels woonden. Een kleine bovenlaag, rijk en in aanzien, maakte het beeld compleet.

‘U kunt het best in het Ginneken gaan wonen, dat is een prettige wijk…’

Redenen waarom er in de richting van Ginneken in de jaren tachtig een ware ‘volksverhuizing’ op gang is gekomen kon later ook worden vastgesteld. Vroeger was het de gewoonte van de toenmalige Dorpsraad Ginneken om nieuwe bewoners van haar bestaan op de hoogte te brengen en in een folder te vertellen waarvoor men allemaal bij haar aan kon kloppen. Tijdens zo’n visite vertelde een nieuw inwoner: “We komen uit Leeuwarden. Mijn man moest voor zijn werk naar Breda verhuizen en gaf een makelaar de opdracht er een geschikte woning te zoeken. De makelaar zij toen tegen mijn man: dan moet je in het Ginneken gaan wonen, dat is een prettige wijk.” Dus wervende reclame tot in Friesland toe. Na al de nieuwe toestroom staat het Ginneken bekend als een chique wijk van Breda met een samenstelling van de bevolking, waarbinnen voornamelijk de upperten de boventoon voert.

Een ander voorbeeld van het landelijk werven van nieuwe inwoners voor Ginneken vond ik recent in een boekje van Managementadviseurs Van Nimwegen & Partners. In het boekje staat te lezen: “Woonwijken en buurten krijgen net als auto's, mensen en bedrijven een stempel van de omgeving. Er ontstaat een 'beeld', een 'imago' of een 'icoon'; een zekere interpretatie van de werkelijkheid. Dat beeld kan net zo sterk en soms sterker zijn dan de werkelijkheid. Zo weet nog steeds heel Nederland dat de ellende van Franse auto's is dat... In werkelijkheid is dat al jaren niet meer zo, het beeld is sterker dan de werkelijkheid. Voor wijken en buurten geldt hetzelfde en sommige wijken dragen jaren een stempel. Wie wil er niet wonen in Hillegersberg, Amsterdam Oud-Zuid, of Het Ginneken.” Mijn mond viel letterlijk open van verbazing toen ik ‘Het Ginneken’ las, ‘het’ met een hoofdletter.

Ginnekenaren distantieerden zich daarvan en zeggen ‘hèt Ginneken’…

De adviseurs van Van Nimwegen & Partners hebben door ‘het’ bewust met een hoofdletter te schrijven van ‘Het Ginneken’ de officiële naam gemaakt. Het ontstaan van de toevoeging ‘het’ is makkelijk te verklaren, ik ben daar mede schuldig aan. De inwoners van Ginneken hebben lang tegen de annexatie door Breda gestreden. Ook toen die in 1942 een feit werd bleef men er tegen te keer gaan. Vanaf het begin noemden Bredanaars het pas verworven gebied ‘de wijk Ginneken’. De Ginnekenaren distantieerden zich daar duidelijk van door altijd over ‘het Ginneken’ te spreken, met de klemtoon op ‘het’ en dat is nooit meer over gegaan. Dat leidt af en toe bij deze of gene tot een spraakverwarring. Vooral bij Managementadviseurs Van Nimwegen & Partners. Die hebben zoals gezegd van ‘Het Ginneken’ de officiële naam gemaakt. Toppie dus en een tien met een griffel. - Wim Siegmund.

2. Toen Ginneken op 1 januari 1942 door Breda was geannexeerd, werd Jr. Th. Serraris ook burgemeester van de pas ontstane gemeente Nieuw-Ginneken (Bavel en Ulvenhout). Hij leidde de actie om de annexatie terug te draaien.