Het handboogschieten van ‘Prins Hendrik’ wordt in het Ginneken al vanaf 1695 fanatiek beoefend.1. Vroeger was Handboogschutterij thuis in café De Gouden Leeuw. In 1976 bouwde men een eigen onderkomen.
Ginneken telt diverse oude verenigingen waarvan de historie terug gaat tot het einde van de zeventiende eeuw. De Handboogschutterij Prins Hendrik is één van deze verenigingen. Op 10 juli 1695 werden alle bijengilden in de dorpen Ginneken en Bavel samen in één bijengilde ondergebracht. Er werd ook een nieuw reglement opgesteld waaraan officieel toestemming werd verleend door Stadhouder Koning Willem III (Heer der Baronie) en zijn officiële vertegenwoordiger aldaar.

Ook schout en schepenen van de 'heerlijkheid Ginneken' keurden de oprichting van het nieuwe bijengilde goed. Een hoogstaand gezelschap dus! Het Ginnekense bijengilde had veel dingen gemeen met het schuttersgilde. Zo stelde artikel acht van het reglement verplicht dat ‘als de jaarvergadering werd gehouden er door de leden van te voren geschoten moest worden’. Het schieten gebeurde toen als te doen gebruikelijk op de handboog.

In 1852 werd ‘Prins Hendrik’ opgericht en in 1877 Harmonie Concordia…

Vast staat dus dat het handboogschieten in 1695 in het Ginneken al werd beoefend. Het verhaal wil dat in 1852 de schutters uit het bijengilde zijn gestapt en toen de Handboogschutterij 'Prins Hendrik' hebben opgericht. Men is de oudste vereniging die het Ginneken kent. Precies vijfentwintig jaar later (1877) werd de Ginnekense Harmonie Concordia opgericht. Beide verenigingen dragen het predikaat ‘Koninklijk Erkend’. Een boog is een wapen waarmee een pijl kan worden weggeschoten. Door het gebruik van pijl en boog wist de vroege mens zijn buit (voedsel) op een veilige en snelle manier te bemachtigen. Ver voor onze jaartelling, in de steentijd, werden pijl en boog al gebruikt. De boog werd tot ergens halverwege de 19e eeuw gebruikt voor de jacht en als oorlogswapen. De schuttersgilden waren in ons land voordat er legers paraat stonden voor de heerser de strijders om oorlog mee te voeren. Tegenwoordig worden een pijl en boog voornamelijk nog als sportwapen gebruikt.

De vaardigheid of als u liever heeft de kunst van het hanteren van een pijl en boog heet (hand)boogschieten. In Ginneken heeft Handboogschutterij 'Prins Hendrik' tegenwoordig een prachtige eigen accommodatie. Die vindt u naast zaal Vianden (het vroegere ‘Patronaat’) in de Viandenlaan. In het door de leden en de sympathisanten in 1976 zelf gebouwde ‘Schuttershof’ komen de schutters van vandaag bij elkaar om het schieten op de handboog te beoefenen. Ook daar vindt nog steeds het in 1695 in het Ginneken ingevoerde ‘Koningschieten’ plaats. Er wordt dan geschoten om de titels ‘koning’ en ‘keizer’. ‘Prins Hendrik’, vroeger ‘Handboogschutterij Willem III’ genoemd vond tot 1976 onderdak in café ‘De Gouden Leeuw’, eerst aan de Ginnekenweg en later in de Dillenburgstraat. Daar werden ze door de toenmalige eigenaar ‘buiten gegooid’ omdat hij van de schietbaan een soos wilde maken. Naast ‘het Patronaat’ bouwde men toen een eigen onderkomen.

Voor meer informatie over de Handboogschutterij Prins Hendrik > klik hier < en over Harmonie Concordia > klik hier < . Voor informatie over het handboogschieten ga naar de website van de Nederlandse Handboog Bond (NHB) > klik hier < .

2. Het ‘Schuttershof’ werd in 1976 officieel in gebruik genomen door de inmiddels overleden erevoorzitter Willem de Ruyter.
3. Bij het ‘Schuttershof’ hoort ook een eigen grote kantine waar men geregeld gezellig bij elkaar komt.