Toen de ‘Sterhoeve’ in ‘t Ginneken in brand stond, was de verhuizer er veel eerder dan de brandweer.1. Een oude ansichtkaart van de kapitale villa de Sterhoeve gelegen schuin tegenover kasteel Bouvigne op de hoek van de Duivelsbruglaan en de Bouvignelaan. De villa brandde in 1930 volledig af.
De kapitale villa op de hoek van de Duivelsbruglaan en de Bouvignelaan is al voor de Tweede Wereldoorlog volledig afgebrand en nooit meer opgebouwd. Vrijwel direct na de brand werd de grond bij het agrarische gebied gevoegd en gebruikt voor het verbouwen van uiteenlopende gewassen. Wat er precies gebeurde was tot nu toe een groot raadsel. Maar af en toe ligt een vroeger in het Ginneken geboren en later vertrokken inwoner een tipje van de sluier op. Zo ook in het geval de Sterhoeve.

We ontvingen een e-mail van Bert Martin van Andel die voor de oorlog als kind in het Ginneken heeft gewoond. Hij schreef ons: “Omdat ik vond dat ik veel te weinig van mijn ouders weet ben ik alles van mij zelf gaan opschrijven wat ik mij nog herinner. Dus over mijn jeugd, mijn schooltijd, mijn dienstplicht, mijn diverse betrekkingen, mijn hobby’s enz. enz. tot en met mijn pensioenjaren.

Tijdens de enorme brand was de verhuizer er eerder dan de brandweer…

Nu kunnen mijn kinderen of kleinkinderen nooit zeggen wat heeft (o)pa Bert ook al weer gedaan. Van het verhaal met veel foto’s er bij, alles bij elkaar zo’n honderd pagina’s, heb ik zeven exemplaren geprint. Voor mijn kinderen, mijn broers en zus. Ook heb ik in het boekwerkje wat mij bekend is, zoveel mogelijk van mijn ouders opgenomen. Hierbij kwam ook de Sterhoeve in het Ginneken ter sprake. Ik ging op Internet kijken of er iets van de Sterhoeve bekend is en zo kwam ik op uw website terecht. Wat ik van mijn ouders heb vernomen over de Sterhoeve is het volgende. Na hun huwelijk zijn zij in het Ginneken gaan wonen. Mijn vader had toen in de Veemarktstraat in Breda een winkel in stofzuigers e.d. In de Sterhoeve is hun eerste zoon, Henk van Andel, geboren. De ouders van mijn moeder woonden bij hen in. Op een zondagochtend was opa al vroeg opgestaan en ging op een petroleumstelletje in de keuken thee zetten en maakte ondertussen een rondje in de tuin.

Plotseling zag hij dat er in de villa brand was uitgebroken. De oorzaak was vermoedelijk een gordijn dat vlam had gevat. Opa riep met luide stem dat er brand was en voordat alles in brand stond zag hij met mijn vader kans om nog wat van het huisraad naar buiten te brengen. Van mijn moeder heb ik diverse malen gehoord: “En daar stond ik vroeg in de ochtend in de kou met een kind van negen maanden op mijn arm.” Hieruit concludeer ik dat de brand negen maanden na de geboorte van Henk (2 februari 1930) is ontstaan, dus in november 1930 heeft plaatsgevonden. Van mijn vader heb ik vaak gehoord dat hij de brandweer had gebeld en voor de huisraad die was gered en in de tuin stond belde hij een verhuizer. Als hij dat vertelde werd hij iedere keer kwaad, omdat de verhuizer er eerder was dan de brandweer.

De eerste vliegtuigjes kwamen in de lucht en waren toen erg populair…

Ook was mijn vader van mening dat het niet per ongeluk kwam dat de brandweer te laat was, want de toenmalige eigenaar/bewoner van kasteel Bouvigne wilde de Sterhoeve weg hebben. Die belemmerde het vrije uitzicht vanuit het kasteel. Na de brand zijn mijn ouders aan de Ulvenhoutselaan 7 gaan wonen, daar werd op 13 oktober 1931 hun dochter Cornelia Wilhelmina is geboren. Tot zover mijn verhaal over de Sterhoeve. Ik hoop dat het voor u interessant is. Bert Martin van Andel kwam zoekend op Internet via Google op onze website terecht omdat in het archief van hoofdstuk Historisch Ginneken een verhaal over de Sterhoeve is opgeslagen > klik hier < . In vroeger dagen is de villa voor reclamedoeleinden voor het Ginneken gebruikt. De eerste vliegtuigjes kwamen toen in de lucht. Wie een ansichtkaart voor de verkoop interessanter wilde maken, ‘fotoshopte’ er dan een vliegtuigje bij. Dat programma en de computer bestonden toen nog lang niet.

2. Toen vliegtuigjes nog een bezienswaardigheid waren en populair bij de bevolking, werd er vaak op een al bestaande ansichtkaart als van de “Sterhoeve” een vliegtuigje bij gezet, dat verkocht beter.
3. De familie Van Andel vlak voordat de brand uitbrak. Helemaal rechts opa Van Andel. Hij had in de keuken op het petroleumstelletje water voor thee opgezet. In de tuin zag hij dat de villa in brand stond.