Tien jaar geleden brak in de Koningin Emmalaan een opstand uit en kwamen de bewoners in actie.1. In 1997 werd de Reepbrug in de Koningin Emmalaan vervangen, de brug was op. Tijdens de bevrijding van Ginneken in oktober 1944 werd de brug zwaar beschadigd, maar kon toch weer worden opgeknapt.
Het is bijna tien jaar geleden dat het Verkeerscirculatieplan Ginneken werd ingevoerd. Vanaf 1978, u leest het goed 1978!, waren de gemeente en de inwoners in overleg met elkaar over te nemen verkeersmaatregelen om het vele verkeer, vooral het doorgaande verkeer, in het Ginneken terug te dringen. Uiteindelijk was er met grote instemming (alleen de ondernemers in het centrum van Ginneken waren tegen) een plan uit de bus gekomen, het Verkeerscirculatieplan (VCP) Ginneken.

De ontwikkeling daarna leidde tot een harde actie van de bewoners in de Koningin Emmalaan. Kunt u zich dat voorstellen?! De chique van het Ginneken op de barricade? Het was 14 december 1997 en het had een groot feest moeten worden in het Ginneken. Wethouder Janus Oomen was naar het dorp aan de Mark gekomen om de nieuwe Reepbrug officieel te openen. In het Ginnekense centrum vond gelijktijdig de kerstmarkt plaats. Een rijdende arrenslee, gemend door de kerstman zelf, maakte met bezoekers ritjes door het dorp. Wat wilt u nog meer? Hierna volgt het verslag uit het Ginnekens Nieuwsblad uit 1997.

Bewoners zetten hun auto’s dwars over de weg, niemand kon er door…

Terwijl het kerstspektakel werd opgestart en wethouder Oomen ieder moment in het Ginneken werd verwacht, kwam er een kink in de kabel. In de Koningin Emmalaan werden strooi- en raambiljetten uitgedeeld en waar mogelijk opgehangen. De auto’s van de bewoners in de straat en dat zijn toch flinke stevige jongens, werden dwars over de weg gezet. Binnen de kortste keren was heel de Koningin Emmalaan voor al het autoverkeer versperd. Een deftig uitziende inwoner met in de pas lopend taalgebruik maakte mij deelachtig van zijn gemoedstoestand. “We gaan iedere week harde actie voeren”, sprak hij opstandig. ‘Geen doorgaand verkeer', stond er op het pamflet dat hij boven zijn hoofd hield. De nood moet wel hoog gestegen zijn, wil je zo'n man op de barricade krijgen, overwoog ik.

Dat was dan ook het geval. De inwoners van de Koningin Emmalaan zijn boos, zeer boos, mag je wel zeggen. Het ongenoegen heeft trouwens niet alleen bij de bewoners van de Koningin Emmalaan toegeslagen. Ook in de Cartier van Disselstraat en de Dillenburgstraat (het stuk tussen de Ginnekenweg en Viandenlaan) wordt momenteel met gemengde gevoelens over de gemeente geoordeeld. De nu in de genoemde straten heersende verkeersproblemen zijn begin dit jaar pas echt begonnen met het invoeren van het verkeerscirculatieplan voor Ginneken. Door de gemeentelijke VCP-overleggroep (de Dorpsraad Ginneken, een groot aantal straatcomités, middenstanders en de dienst verkeer van de gemeente) was een plan aangenomen dat het drukke doorgaande verkeer in Ginneken serieus zou gaan aanpakken.

De ondernemers in het Ginnekens centrum pikten de maatregel niet…

Het verkeerscirculatieplan steunde op drie pijlers: het omdraaien van de rijrichting in de Dillenburgstraat tussen het Valkeniersplein en de Viandenlaan, het eenrichtingsverkeer maken van de Raadhuisstraat en een knip in de Viandenlaan bij het postkantoor. Daarmee zou het doorgaande verkeer vanuit het oosten en het zuiden dat dwars door het Ginneken rijdt voor een belangrijk deel worden tegengehouden. Om de winkels in het centrum van Ginneken redelijk bereikbaar te houden zou het doorgaande verkeer uit het noorden (uit Breda via de Ginnekenweg) en het westen (via de Koningin Emmalaan) niets in de weg worden gelegd. Maar de ondernemers in het Ginnekense centrum namen hier geen genoegen mee. Het gemeentebestuur werd zodanig onder druk gezet dat men de knip in de Viandenlaan uit het plan haalde en daarmee de daadkracht volledig uit het verkeerscirculatieplan haalde.

Door het schrappen van de knip in de Viandenlaan hoeft het doorgaande verkeer uit het zuiden (dat zich bij de Raadhuisstraat een halt ziet toegeroepen) slechts een rondje te rijden via de Viandenlaan en de Dillenburgstraat om weer op de oude route uit te komen. Het doorgaande verkeer uit het oosten dat bij het Valkeniersplein de Dillenburgstraat niet meer in kan, komt via diverse sluipwegen via de Keermanslaan, de Viandenlaan en de Dillenburgstraat toch weer redelijk eenvoudig op de doorgaande route door het Ginnekense centrum. Gevolg van het verminken van het verkeerscirculatieplan was, dat de Dillenburgstraat (tussen de Viandenlaan en de Ginnekenweg), de Koningin Emmalaan en de Cartier van Disselstraat onredelijk zwaar met autoverkeer worden belast.

Dat kon de geplaagde en in actie gekomen bewoners niet geruststellen…

Veel te zwaar zeggen de bewoners en daarover is men knap boos op de gemeente. Tal van acties om daar uitdrukking aan te geven hebben in de loop van 1997 plaatsgevonden. Ludiek zijn ze al lang niet meer, wel grimmig. De geplaagde inwoners beroepen zich volgens de Dorpsraad Ginneken terecht op de belofte van de gemeente (college en gemeenteraad) dat als in het plan schrappen van de knip in de Viandenlaan extra overlast voor andere straten zou inhouden of het doorgaande verkeer onvoldoende uit het Ginneken zou worden geweerd, er aanvullende maatregelen worden genomen. Beide zaken zijn sinds eind 1997 aan de orde. Alleen de gemeente twijfelt nog en wacht op nieuwe studies. Maar dat kan de geplaagde en in actie gekomen bewoners van de Koningin Emmalaan niet geruststellen. Er volgde dus een harde actie.

Indertijd was er in de Koningin Emmalaan ten minste één inwoner die het niet eens was met de harde actie van de bewoners van de Koningin Emmalaan, mevrouw H. Verdijen. Zij nam in de VCP-overleggroep voor de bewoners deel aan de gesprekken met de gemeente. Ook Hein van Kemenade was een van de vaste deelnemers in de VCP-overleggroep, maar dan voor de ondernemers in het centrum van Ginneken. Beiden werden daarna actief binnen de groep ‘Verontruste Ginnekenaren’ in hun strijd tegen de Dorpsraad Ginneken. Beiden zitten nu ook in het bestuur van de sinds 2002 optredende wijkraad Ginneken=Ginneken. Ook daar houdt men samen met de bestuursleden, waaronder een groot aantal ondernemers, iedere effectieve aanpassing van het doorgaande verkeer in het Ginneken tegen. En de gemeente?, Die wacht nog steeds op studies en, behalve zich door ondernemers de wet te laten voorschrijven, doet men niets.

2. Tijdens een harde actie op 14 december 1997 zette bewoners van de Koningin Emmalaan hun auto dwars op de weg. Autoverkeer was niet meer mogelijk. Ook wethouder Janus Oomen moest omrijden.