In 1755 bestond de Kalishoek al en was toen een verzamelplaats voor zigeuners en vagebonden.1. De Kalishoek gezien vanaf de Ginnekenweg. De foto is van vr de Tweede Wereldoorlog. De huizen rechts zijn na de oorlog afgebroken.
Het moment van het ontstaan van de Kalishoek in het Ginneken is niet precies vast te stellen. In ieder geval bestond de naam al in 1755. Adriaen van Ham verkocht er toen een deel van zijn huis, gelegen aan de noordzijde van het straatje, op de toen nog zo genoemde hoek van de Ginnekense Steenweg (Ginnekenweg). Het pand van de eerste bekende bewoner stond dus op de plaats, waar veel later woninginrichting C. de Kort werd gevestigd.

De naam Kalishoek komt (met een aantal varianten) in diverse plaatsen in Nederland en België voor, o.a. in Zevenbergen en Oudenbosch. De Meestraat in Brugge heette vroeger Calisstraete. Dat brengt ons direct op de vraag, waar de naam Kalishoek vandaan komt. Verondersteld wordt dat de naam is afgeleid van het Zigeunerwoord “kalo”, dat zwart, zigeuner betekent.

Garage Staal van grote invloed voor de verdere ontwikkelingen…

Oorspronkelijk is een Kalishoek dus een oord, waar lieden van laag allooi, vagebonden zich hebben gevestigd. Daar gaat ook een oud spreekwoord over dat zegt: “Wanneer de Kaelis werdt een Heer, Sijn grootheijt kendt geen kleynen meer”. Een latere, meer bij onze tijd horende versie zegt: “Als niet komt tot iet, kent iet zich zelve niet”. Gelukkig dat Adriaen Van Ham uit de Kalishoek in 1755 (geregistreerd) een deel van zijn huis heeft verkocht en ons daarmee een houvast heeft gegeven, want tot ver daarna ontbreken vrijwel alle gegevens over dit stukje Ginneken. Pas in de negentiende eeuw kan de draad weer worden opgepakt. Aan de noordkant van de Kalishoek stonden toen drie huizen. De zuidkant van het toen smalle straatje werd bepaald door een aantal kleine armoedige huisjes.

Het straatje was zo smal dat het, behalve voor fietsers, voor al het verkeer verboden was (zie foto). De automobiel was in opkomst en in 1927 vatte de heer A. Staal het plan op om achter de kleine huisjes in de Kalishoek een garage te bouwen. Daar kwam toen een gebouw ter beschikking dat was bewoond door de Zusters Karmelietessen. Ginneken werd in 1942 door Breda geannexeerd en de gemeenteraad van Breda stelde op 12 maart 1958 nieuwe rooilijnen voor de voorgevels van de Kalishoek vast. Reden waarom de kleine en niet meer in onze tijd passende huisjes werden afgebroken. Dat gaf de inmiddels aangetreden Ad Staal jr. de gelegenheid om zijn garage flink uit te breiden tot de nieuwe rooilijn in de Kalishoek.

De huidige bewoners wachten met ongeduld op de nieuwkomers…

In het jaar 1982 werd de garage verkocht aan Herman Vriens, die er een Ginnekens filiaal van zijn bedrijf “Vriens Autocenter” opende. Twaalf jaar later (1994) vertrok Vriens Autocenter er en verloor het pand, mede om de steeds strengere milieuregels, de garagefunctie. De indeling van het gebouw als garage voorkwam dat zich gegadigden aandienden om het op een andere wijze te benutten. Daarbij kwam, dat door de jaren heen de grond zodanig was vervuild dat een grote grondsanering nodig was. Er ontstond een zeven jaar durende strijd over de vraag wie dat zou moeten gaan betalen. Ondertussen werd het gebouw als school, bezigheden voor jongeren en opslag benut tot het uiteindelijk werd gekocht door BAM Wilma BV, die het pand in het jaar 2001 liet slopen.

2. Na jaren lang leeg te hebben gestaan werd in 2001 de voormalige Garage Staal afgebroken om plaats te maken voor woningbouw.
3. De grond onder de garage was zodanig vervuild, dat de toekomstige bouwlocatie eerst tot drie meter diep moest worden afgegraven.