Na twintig jaar staat de boom van ‘Annex-50’ hoek Gaffelstraat/Ploegstraat er nog steeds verlaten bij.1. Aan niets is af te leiden dat de herinneringsboom een historische achtergrond heeft in verband met het vijftig jaar geannexeerd zijn van Ginneken door Breda. Gesprekken met de gemeente om de boom tot monument te verheffen hadden geen vervolg.
De boom van Annex-50 staat er wat vergeten bij. Ziet u wel, u weet niet eens over welke boom we het hebben. Eerst dus even uw geheugen wat opfrissen. We gaan terug naar het grote evenement Annex-50 dat in 1992 plaats vond in verband met het vijftig jaar geannexeerd zijn van Ginneken bij Breda. Begin mei van dat jaar werd er door Annex-50 een tien dagen durend herdenkingsprogramma op de planken gezet. Het was grootste en duurste evenement dat Ginneken ooit gekend heeft.

Het programma begon met een openingsceremonie in het voormalige gemeentehuis van Ginneken aan de Raadhuisstraat. Tien dagen later werd een en ander afgesloten met een groot vuurwerk op de weilanden bij Bouvigne. Tijdens de opening hielden diverse ‘vips’ een toespraak, waaronder loco-burgemeester van Breda H. van Raak en voor de toen nog bestaande gemeente Nieuw-Ginneken burgemeester P. van der Velden. Hij kapittelde Breda nog maar eens voor de annexatie in 1942.

Nieuwe-Ginneken schonk Annex-50 een boom als openbaar groen…

De eerste burger van Nieuw-Ginneken had ook een passend cadeau meegebracht. Bekend was dat het dorp Ginneken in vergelijking met andere Bredase stadsdelen maar magertjes was bedeeld met ‘openbaar groen’. Daarom schonk burgemeester Van der Velden een boom van een meter of twee hoog om ter herinnering ergens in het Ginneken te planten. De vanaf dat moment genoemde Annex-50-boom werd aan de gemeente Breda overgedragen, want alleen zij mag een dergelijk object op of aan de openbare weg plaatsen. De hoek Gaffelstraat/Ploegstraat werd daarvoor uitgekozen. Na plaatsing nam Comité Gaffelstraat de zorg van de boom op zich. Aan de andere kant van de straat (op de hoek Gaffelstraat/Prins Hendrikstraat) staat nog een historische boom, de Wilhelminaboom. De boom werd daar op 29 september 1923 door de Ginnekense burgemeester Jhr. Mr. Th. Serraris geplant in verband met het 25-jarig regeringsjubileum van Koningin Wilhelmina.

Behalve dat de Annex-50-boom op de hoek van de Gaffelstraat groot staat te worden, is aan niets af te leiden dat de boom daar is geplant met historische achtergrond. Om daar alsnog uiting aan te geven heeft Comité Gaffelstraat al enkele malen plannen beraamd en zelfs met de gemeente Breda besproken. Maar verder kwam het niet. Het is nu twintig jaar geleden dat het evenement Annex-50 plaatsvond en ook dat Comité Gaffelstraat de zorg van de Annex-50-boom op zich heeft genomen. In een brief aan Hellen van Oosterhout, toenmalig secretaris van het comité, werd na geruime tijd voorgesteld om samen Breda nog eens te vragen om de Annex-50-boom tot een echt monument te verheffen. Tijdens het overleg met de gemeente werd de toezegging gedaan de zaak nog eens te zullen bekijken. Daarna bleef het wat dit onderwerp betreft stil in het Stadskantoor.

2. In zijn toespraak kapittelde de toenmalige burgemeester Peter van der Velden van Nieuw-Ginneken Breda nog eens voor de annexatie van Ginneken in 1942. Van der Velden gaf ook een herinneringsboom cadeau om Ginneken aan meer openbaar groen te helpen.