De Ginnekense Braderie was al vanaf de start een druk bezocht en vooral puur Ginnekens succes.1. De leden van de winkeliersvereniging Ginneken bepaalden ieder jaar samen de gang van zaken voor de braderie en zetten samen de schouders onder al het organisatorische werk dat gedaan moest worden.
Wanneer op woensdag 17 augustus het ‘Zomerfestival’ in het Ginneken weer losbarst, is het al weer 43 jaar geleden dat dit evenement werd opgezet. “Toen nog kleinschalig door de Ginnekense winkeliersvereniging met een bescheiden braderie, maar inmiddels uitgegroeid tot de ‘top 10’ van de Bredase evenementenkalender.” Met deze mededeling in de pers werd drie jaar geleden het Zomerfestival aangekondigd. Netjes verwoord, maar feitelijk onjuist zal blijken uit onderstaande tekst.

In andere publicaties gaf men ook niet de eer die de initiatiefnemers van weleer toekomt. Zo vertelde Paul Verberk, voorzitter van stichting Bruisend Ginneken in BN/De Stem: “Veertig jaar geleden begon het evenement als een simpele braderie”. De Dikke van Dale legt het woord ‘simpel’ uit als: ‘weinig ingewikkeld’. Niet erg vriendelijk dus, beter gezegd negatief en onjuist in de richting van de inmiddels overleden initiatiefnemers.

Het idee voor een braderie was net zo oud als de weg naar Rome…

Het waren toen Nico Takx, Piet van de Broek, An en Niek van Vegten, Joop Hurkx en moeder van Leest die het idee lanceerden. Ze stonden ook aan het roer van de winkeliersvereniging Ginneken (de ondernemers in het centrum van Ginneken) en hadden daar ook een winkel. Om een wat juister beeld te schetsen van wat er indertijd tot stand is gebracht, noemen we hierna enkele feiten die voorzitter Paul Verberk nu kennelijk vergeten is. De directe combinatie braderie en kermis was in het Ginneken en omstreken in onze tijd de eerste in haar soort. Het idee had men elders in het land opgedaan en was eigenlijk zo oud als de weg naar Rome. In vroeger eeuwen was het houden van een kermis met een braderie (jaarmarkt) een van de hoogtepunten in het jaar, die werd gehouden op de naamdag van de patroonheilige van plaatselijke kerk. In het Ginneken was dat de Heilige Laurentius van de (oude) kerk aan de Duivelsbruglaan en later aan de Ginnekenweg.

Voordat in 1969 de winkeliers in het centrum van Ginneken met de braderie begonnen, organiseerden men eerst zes jaren achter elkaar eind november een grote Sint-Nicolaasbeurs in het Patronaat (nu zaal Vianden). Behalve in de grote zaal werd er ook een grote tent aangebouwd om de verkoopruimte te vergroten. Voor de beurs maakte Niek van Vegten indertijd de ‘Ginnekense mijlpaal’, die later ook voor de braderie is gebruikt. Alle in die tijd gehouden Ginnekense evenementen die werden voornamelijk georganiseerd door de winkeliersvereniging Ginneken, carnavalsorganisatie ’t Lestogenblik en het (jeugd) Comité Ginneken. Ze werden tot in de kleinste details georganiseerd, al het werk werd in eigen beheer gedaan en er was sprake van een grote publieke belangstelling. Daarbij hielpen de drie organisaties elkaar daar waar dat nodig was. Hulp was er toen genoeg, bereidwillig en gratis.

Al het werk werd zelf gedaan tot en met het afbreken en het opruimen…

Van de eigen inzet en de hulp die men elkaar gaf, noemen we u voor de braderie enkele voorbeelden. Het uit te voeren programma werd door de ondernemers altijd samen besproken en vastgesteld in een speciale ledenvergadering (zie bijgevoegde foto). Een zelf gemaakte fraaie feestverlichting werd door de winkeliers ieder jaar een week vóór de braderie opgehangen. De vaste geluidsinstallatie op de Ginnekenweg en Ginnekenmarkt werd ten behoeve van de braderie door leden van ‘t Lestogenblik onderhouden. ‘t Lestogenblik verzorgde ook vanaf de eerste verdieping van Sint-Frans (naast de kerk) gedurende de hele braderie achtergrondmuziek en het omroepen van mededelingen. De eerste dag van de braderie werden ook voor de penningmeester (moeder Van Leest, zij had het erg druk in de eigen winkel) bij de standhouders de pachtgelden afgerekend. Op de laatste avond werden de kramen die men zelf moest afbreken, door leden van ’t Lestogenblik ingenomen en spijkervrij gemaakt.

Maar bovenal trok de braderie evenals de Sint-Nicolaasbeurs vanaf het begin een groot publiek uit de verre omtrek. Het zich nu op de borst kloppen met ‘wij zijn uniek en horen tot de top 10 van de Bredase evenementenkalender en er komen meer dan 80.000 mensen naar de braderie’ bestond toen nog niet. Je vraagt je trouwens af wie dat vaststelt. Vanaf de eerste jaren van de Ginnekense Braderie kwamen er al heel veel mensen (zie bijgevoegde foto). Toen vanaf 1994 de organisatie in handen werd gegeven van Organisatiebureau Peen in Eindhoven van Paul Nipius en werd ondergebracht in Stichting Bruisend Ginneken, kwam er een eind aan het meepraten, meebeslissen en meewerken van de ondernemers en de hierboven genoemde verenigingen. Ook verloor de braderie haar pure Ginnekense allure. De kramen worden nu voornamelijk bemand door handelaren ‘van buiten’. Ook nu prevaleert, anders dan vroeger, vooral het horecabelang.

De Ginnekense kermis was ineens veel te burgerlijk voor de braderie...

In 2004 liet voorzitter P. Verberk van de Stichting Bruisend Ginneken weten dat de kermis een verdere groei van de braderie in de weg stond en dat wat hem betrof een scheiding in de lucht zat. Luc Scholtis, ook bestuurslid van Bruisend Ginneken, noemde de kermis zelfs te burgerlijk om samen op te trekken met de braderie. In 2005 en 2006 werd het ‘gescheiden optrekken’ een groot debacle. Na een flinke ruzie met de gemeente is nu ook de traditionele datum waarop de Ginnekense kermis eeuwen lang heeft plaatsgevonden (vanaf zondag na 10 augustus, de naamdag van de Heilige Laurentius) aan de kant gezet. De kermis is ook van negen naar vijf dagen teruggebracht en vindt in het vervolg samen met de braderie plaats in de laatste week van de schoolvakantie. De braderie van vroeger, ‘simpel van opzet’ zoals voorzitter Paul Verberk drie jaar geleden beweerde, was feitelijk tot 1994 samen met de kermis een zeer geslaagd en puur Ginnekens evenement.

2. Al vanaf de start van de Ginnekense braderie in 1969 kwam er vijf dagen lang veel publiek naar het evenement. Ook hielpen Ginnekense verenigingen mee aan de organisatie.
3. De opening van de Ginnekense braderie vond vroeger plaats op de hoek Ginnekenweg/Dillenburgstraat. Op de foto voorzitter Louis Seeuwen en wethouder Asseldonk van Breda.