Buurtschap ‘De Driehoek’ had vroeger een dichte bebouwing, er woonden gegoede Ginnekenaren.1. Rond 1900 kocht de familie Sloekers het grootste gedeelte van de punt en richtte dit deel in als woning en smederij. Links ziet u de Bavelselaan en rechts de Ulvenhoutselaan.
Als men vanaf de Ginnekenmarkt de Raadhuisstraat uitliep, kwam men vroeger in het buurtschap ‘De Driehoek’. Het is de splitsing van de Bavelselaan en de Ulvenhoutselaan. Rond 1600 kwam de naam ‘De Driehoek’ reeds voor in registratie akten van Ginneken en Bavel. De lange punt tussen deze twee straten heeft altijd een zeer dichte bebouwing gehad. De oorspronkelijke punt bestond uit twee woningen die als eenkamerwoningen werden verhuurd.

Rond 1900 kocht de familie Sloekers het grootste gedeelte van de punt en richtte dit deel in als woning en smederij. In het resterende deel werd het café van Diepstraten gevestigd. Links van de smederij stond het grote herenhuis van notaris J.L. Wiercx De gehele kant van de Bavelselaan is rond 1900 volgebouwd met eenvoudigere huizen. Aan de kant van de Ulvenhoutselaan werden monumentale herenhuizen gebouwd met in het midden enige kleinere woningen. De Ulvenhoutselaan was tot ongeveer 1713 een zandweg die naar Ulvenhout doorliep. De Bavelselaan was een pad en heette Bavelstraat.

Oorspronkelijk stonden er boerderijen en landhuizen als bebouwing…

Op de plaats waar nu aan de Ulvenhoutselaan de huizen 9 t/m13 staan stond rond 1600 een boerderij met de naam ‘Den Cleijnen Wyngaert’. Tegenover deze boerderij stond het buitenhuis De Wyngaert. Op de plaats van dit buiten is later het landhuis ‘Valkrust’ gebouwd. In het buitenhuis De Wyngaert woonde de Ginnekense gemeentesecretaris Eyckberch met vrouw en kinderen. In 1668 werden de landgoederen verdeeld onder de erfgenamen. De boerderij Den Cleijnen Wyngaert was in de 17e en 18e eeuw eigendom van de families Vlamincx, Beens en Meiren. In 1758 kocht Jan van Unnik de boerderij en verbouwde deze tot een herberg en bouwde ten zuiden ervan een woonhuis. Dit woonhuis stond ongeveer waar nu Ulvenhoutselaan 15 is.

De boerderij Den Cleijnen Wyngaert, omgebouwd tot herberg kreeg als naam Den Nieuwen Roscam. Nadat van Unnik overleden was werd de herberg in veiling gebracht en gekocht door A. Kuijpers wiens moeder de herberg verder exploiteerde. In 1828 werd de herberg eigendom van Bart Oomen. Oomen bouwde achter de herberg aan de Steenweg een bierbrouwerij . Na scheiding van zijn vrouw werd het geheel verkocht aan Johannes Jansen, die het op zijn beurt in 1839 weer verkocht aan Jan Jacob Middelaer, de burgemeester van Ginneken en Bavel. Deze brak het huis, logement en cafe geheel af en bouwde er een groot herenhuis. Tot 1944 heeft dit aan de Ulvenhoutselaan gestaan. In 1842 kocht de burgemeester ook het huis van notaris Wiercx aan de Bavelselaan, omdat de achtertuinen aan elkaar grensden.

Burgemeester Middelaer verkocht de herenhuizen aan drukker Enschede...

De twee huizen werden samen voor achtduizend gulden verkocht aan L.C. Enschede (van de drukkerij in Haarlem). Veel aanzienlijke personen hebben daarna in de huizen gewoond zoals van der Valk, Jolles jr, Makelaar T. Wischerhoff, de leraar Hugo van Manen en baron Speyart van Woerden. In 1900 kocht Johanes Meerendonk het huis en verhuurde het aan de wonderdokter Francois Colson. Tussen 1905 en 1911 had de wonderdokter er een grote praktijk. In 1932 werd er een vormingsinstituut voor jongeren in gevestigd. Bij de bevrijding van Ginneken in oktober 1944 brandde het huis geheel af. Op de plaats werden drie kleinere huizen gebouwd, waar onder andere de schrijver en toneelspeler Henry t’ Sas heeft gewoond.

Ook het andere herenhuis, Ulvenhoutselaan 15, werd door bekende Ginnekenaren bewoond. In 1852 werd Hendrik Seelig, oud-gouverneur van de KMA eigenaar van het huis. Na zijn overlijden in 1864 kwam het huis in handen van de eigenaar van villa Valkrust Jhr. J.L. de Grez die het in 1880 weer verkocht aan de Pruisische officier E. Hartitzsch. Tot 1950 bleef het huis in handen van de vier ongehuwde dochters van de familie. De gehele punt van de driehoek is in 1955 door de gemeente Breda gekocht Deze liet het gehele pand renoveren. De voorgevel is in de oorspronkelijke staat (rond 1900) gebleven.

2. Op de plaats waar nu aan de Ulvenhoutselaan de witte huizen 9 t/m 13 staan, stond rond 1600 een boerderij ‘Den Cleijnen Wyngaert’. Daar tegenover stond het buitenhuis De Wyngaert en latere villa Valkrust.
3. In het Ginneken woonde vroeger een wonderdokter, Francois Colson. De zaken gingen zo goed, dat hij in 1905 aan de Ulvenhoutselaan een praktijk opende, waar de mensen dagelijks in de rij stonden.