Toespraken van de eerste burgers van Breda en Nieuw-Ginneken leken meer op een politiek spel.1. Voor burgemeester P. van der Velden van Nieuw-Ginneken was het in zekere zin een thuiskomst in het oude Ginnekense raadhuis. Hij kapittelde Breda in verband met de lopende annexatieplannen.
Nu de “Annex-50-boom” binnenkort in zekere zin een monumentale status gaat krijgen, publiceren we hieronder het artikel dat in 1992 in het Ginnekens Nieuwsblad verscheen en dat ging over het moment dat de boom aan “Annex-50” cadeau werd gedaan. Het was mede de opening van het grote evenement “Annex-50” dat in de maand mei 1992 werd gehouden ter herdenking dat het vijftig jaar geleden was (1942) dat het Ginneken door Breda werd geannexeerd.

Ginnekens Nieuwsblad juni 1992 - “Het is inhoudelijk een hoogstaand programma-onderdeel geworden, de ceremoniële opening van “Annex-50”. Vrijdag 15 mei 2003 verzamelde zich een speciaal daarvoor uitgenodigd gezelschap in het voormalige Ginnekense raadhuis aan de Raadhuisstraat. Onder hen de burgemeester van Nieuw-Ginneken, P. van der Velden, de loco-burgemeester van Breda, H. van Raak en de oud-burgemeester van Breda, W. Merkx.

Ik zit er nu even mee welke burgemeester ik het eerst moet verwelkomen…

De ceremoniële opening speelde zich af in de oude raadszaal van de vroegere gemeente Ginneken en Bavel. Dat de gelegenheid door Breda en Nieuw-Ginneken zou worden gebruikt om een politiek steekspel op te voeren was meer dan voorspelbaar. Immers, herdacht Ginneken dat het in 1992 precies vijftig jaar geleden was dat het door Breda werd geannexeerd. Het toen overgebleven gedeelte (Ulvenhout, Bavel, Galder en Strijbeek - samen vanaf 1942 de gemeente Nieuw-Ginneken) was met Breda in een heftige annexatiestrijd verwikkeld. Met veel inzet werd geprobeerd een inlijving door Breda te voorkomen. Tijdens de opening van het evenement Annex-50 heette voorzitter Wim Siegmund de genodigden welkom.

'Ik zit er even mee wie ik nu het eerst moet verwelkomen, burgemeester Van der Velden uit Nieuw-Ginneken of loco-burgemeester Van Raak uit Breda. Maar eigenlijk is dat niet moeilijk', aldus Siegmund, 'Wij erkennen ook nu de annexatie niet. Dat houdt in dat burgemeester Van der Velden hier eigenlijk thuis is en in dat geval verwelkom je eerst de gast, dus loco-burgemeester Van Raak van Breda'. Van Raak voorspelde in een gloedvolle speech dat het niet lang meer zal duren of Ginneken zal het middelpunt van Breda zijn. Daarmee liep hij vooruit op een voor Breda succesvolle afronding van de huidige annexatiestrijd. Ook stelde hij de indruk te hebben, dat de Ginnekense gemeenschap beter haar identiteit heeft weten te bewaren dan dat met Ulvenhout en Bavel het geval is.

Het Ginneken is in de Bredase tijd heel wat mooie bomen kwijtgeraakt…

“Het Ginneken vormt nog steeds een heel speciaal stadsdeel binnen het Bredase”, aldus de heer Van Raak. Hij feliciteerde Ginneken daarmee. Burgemeester Van der Velden constateerde aan de hand van het door ”Annex-50” uitgegeven boek 'Ginneken' dat Breda het dorp wel heeft ontdaan van de vele mooie bomen die er vroeger stonden. Om daarin weer te voorzien bood Nieuw-Ginneken een meegebrachte boom aan, mede te planten als herinnering aan het evenement ' Annex -50' dat van start ging. Verder hield de Nieuw-Ginnekense burgemeester een pleidooi voor het zelfstandig blijven van zijn gemeente. 'De ruimteproblemen van Breda kunnen ook anders worden opgelost, door bijvoorbeeld een intensieve samenwerking tussen gemeentes'.

Wij zijn daartoe bereid, verzekerde de heer Van der Velden met klem. Hij gebruikte zijn speech duidelijk in de strijd die momenteel gaande is tussen de gemeentes Nieuw-Ginneken en Breda. Na de openingsplechtigheid onthulde loco-burgemeester H. van Raak een herdenkingssteen steen in de gevel van het voormalige Ginnekens raadhuis. De uitgehouwen tekst doet de huidige en toekomstige inwoners kond van hetgeen er in mei 1992 allemaal in het Ginneken heeft plaatsgevonden, de herdenking van het vijftig jaar geannexeerd zijn van Ginneken. Burgemeester Van der Velden diende het in hoger sferen te zoeken. Zijn taak was het om op het torentje van het voormalige Ginnekense raadhuis een windvaan te plaatsen. Dat gebeurde met een hoogwerker van de Bredase brandweer.

De windvaan geeft aan in welke richting dat Breda zou moeten uitbreiden…

Voorzitter Siegmund van “Annex-50” had in zijn toespraak de taak van deze windvaan uitgelegd: “Zij geeft Breda aan in welke richting er het best geannexeerd kan worden”. Bij plaatsing bleek de bevestiging niet helemaal te passen in die zin, dat het draaipunt vast bleek te zitten. Burgemeester Van der Velden benutte onmiddellijk de gelegenheid door de windvaan in de richting van het Noorden, ver van Nieuw-Ginneken af, vast op het torentje te zetten. Na deze twee ceremoniële bezigheden toog het volledige gezelschap naar de tentoonstellingen die bij Galerie Segeren en in het Patronaat waren opgesteld. De bewondering voor het aldaar gepresteerde werd niet onder stoelen of banken gestoken.

De tien volgende dagen zou het Ginnekense groen/wit weer fier van het Ginnekense raadhuis wapperen. Niet alleen het voormalige raadhuis was door “Annex-50” ook prachtig in het licht gezet. Dat gold ook voor vijftien andere gebouwen in het Ginneken die vroeger (sommigen nog) een voorname rol hebben gespeeld binnen de Ginnekense gemeenschap”.

2. Loco-burgemeester van Breda, H. van Raak, voorspelde in zijn speech dat Ginneken binnenkort het middelpunt van Breda zou worden. Daarvoor moet dan wel eerst de gemeente Nieuw-Ginneken worden geannexeerd.
3. Vlak vóór het evenement “Annex-50” kwam een door Wim Siegmund geschreven boek uit over de langdurige annexatiestrijd (1870-1942) die Breda om het Ginneken heeft gevoerd. Een eerste exemplaar werd aangeboden aan de gemeente Nieuw-Ginneken. Wethouder Jan van der Westerlaken nam het boek in ontvangst.
4. De Bredase loco-burgemeester H. van Raak werd uitgenodigd een steen te onthullen als aandenken aan het vijftig jaar geannexeerd zijn van het Ginneken.
5. Burgemeester P. van der Velden plaatste op het torentje van het voormalige Ginnekense raadhuis een windvaan die aangeeft in welke richting Breda uitbreiding moet zoeken, in het noorden.