André Adank beschreef onbeschoft optreden van bestuursleden van Ginneken=Ginneken al in 1999.Het onderstaand verslag is dat van de openbare bestuursvergadering van de Dorpsraad Ginneken in april 1999. Plaats van samenkomst was het ‘Schuttershof’ van ‘Handboogschutterij Prins Hendrik’ aan de Viandenlaan. De vergadering werd volledig verstierd door vooral ondernemers uit het centrum van Ginneken. Korte tijd daarna zou Ginneken=Ginneken worden opgericht die met hulp van de toenmalige VVD-wethouder Joop de Werd de ‘inspraak’ in het Ginneken zou overnemen.

Het verslag van de openbare vergadering stond in het Ginnekens Nieuwsblad van april 1999. ‘Niet objectief!’, riepen de betreffende ondernemers in koor. Dat de vergadering verstoord zou worden was door de Dorpsraad Ginneken al voorzien. Daarom was op haar uitnodiging ook de in Ginneken geboren en getogen André Adank aanwezig. Toentertijd was Adank fractievoorzitter voor het CDA in de gemeenteraad van Breda.

Ginneken=Ginneken werd opgericht door kasteleins en winkeliers…

Tijdens de eerste openbare bestuursvergadering van Dorpsraad Ginneken waren ook aanwezig de initiatiefnemer van de oprichting van en de latere bestuursleden van Ginneken=Ginneken: de heren J. van der Maas, P. Verberk, L. Scholtis, Ad Elissen en de dames H. Verdijen en L. Uitman. De vergadering werd door hen gesaboteerd en met voortdurend veel verbaal geweld ontregeld. Ginneken= Ginneken werd later opgezet met deelname van kasteleins en winkeliers uit het centrum van Ginneken. Men vond dat de Dorpsraad hen te veel in de wielen reed met een horecastop en het beperken van het doorgaande verkeer in het centrum van het Ginneken. Dat een groot deel van de inwoners zich in een huis-aan-huis onderzoek daarmee akkoord waren, werd gemakshalve aan de kant geschoven. De punten stonden op de agenda van de openbare bestuursvergadering de Dorpsraad Ginneken.

Uit de hoek van de 'opstandige Ginnekenaren' is ernstig geprobeerd de eerste openbare bestuursvergadering van de Dorpsraad Ginneken te laten mislukken. Vlak voordat de vergadering in het Schuttershof aan de Viandenlaan zou plaatsvinden werd een klacht ingediend bij het bedrijfschap Horeca en het landelijk bestuur van de Nederlandse Handboogbond. De vergadering zou een paracommerciële activiteit zijn en daarom volgens de regels niet in het Schuttershof mogen worden gehouden. De Nederlandse Handboogbond verbood in een brief de schutterij haar onderkomen aan de Dorpsraad Ginneken beschikbaar te stellen op straffe van een tuchtprocedure. Dat zou voor de schutterij vervelende consequenties kunnen hebben, maar het bestuur van ‘Prins Hendrik’ gaf geen gevolg aan de brief”.

Geen aanmeldingen als inspreker, iedereen werd in de rede gevallen…

Het kostte het dagelijks bestuur van de Ginnekense inspraakorganisatie een halve morgen om de betreffende instanties duidelijk te maken dat men te maken had met een al ruim een jaar durende hetze en pesterijen van een groepje centrum (horeca-) ondernemers en enkele inwoners die tegen de Dorpsraad Ginneken is gericht. Toen kon de vergadering, zij het met de tap dicht, zonder problemen plaatsvinden. Althans, dat hoopte de Dorpsraad Ginneken. De avond zou anders verlopen. De openbare bestuursvergadering verliep zeer rumoerig. De 'verontruste Ginnekenaren' waren met een grote delegatie komen opdagen. Van de mogelijkheid om tijdens de vergadering op van te voren gepubliceerde agendapunten in te spreken werd geen gebruik gemaakt. Wel werd voortdurend geprobeerd de vergaderagenda naar eigen hand te zetten door telkens luid te roepen en kreten te slaken.

Het in de rede vallen van sprekers was schering en inslag waarmee de vergadering ernstig werd verstoord. Een van de aanwezigen was André Adank, fractievoorzitter voor het CDA in de Bredase gemeenteraad. De heer Adank was speciaal door de organisatie uitgenodigd om een beoordeling te geven van de eerste openbare bestuursvergadering van de Dorpsraad Ginneken. Adviezen hoe de vergadering het best gehouden kon worden had men van te voren desgevraagd gekregen van de gemeente Breda en van zusterorganisaties, dus van andere Dorps- en Wijkraden in de Baroniestad. André Adank stuurde ons zijn bevindingen op schrift toe. Het ongetwijfeld neutraal en deskundig verslag drukken we hieronder integraal af.

"Ik stapte na ruim twee uur maar op omdat ik het beschamend vond…”

“Dinsdag 9 maart 1999 bezocht ik in de avonduren de eerste openbare bestuursvergadering van de Dorpsraad Ginneken. Op de agenda stonden een fiks aantal zaken waarover het bestuur van de Dorpsraad met elkaar zou discussiëren cq. informatie verstrekken over belangrijke activiteiten. Als belangstellend gemeenteraadslid keek ik met verbazing toe hoe de - overigens strak geleide - bijeenkomst bij herhaling werd verstoord door niet ter zake doende interrupties. Alsmede verwijtende opmerkingen en onplezierige suggesties die het de bestuursleden van de Dorpsraad uitermate moeilijk maakten elkaar in redelijkheid goed te informeren. De eerste rij ‘belangstellende bezoekers’, fungerend als een soort ‘grand jury’. Op weinig correcte wijze werd de vergadering verstoord. Ik stapte na twee uur op, ik vond het beschamend vertoning”.

“Het was een geregisseerd particulier verzet tegen maatregelen van algemeen belang dat tot cultuur werd verheven. Waarom is het niet mogelijk om in een goede samenwerking en met respect voor elkaars opvattingen de Ginnekense belangen in het oog te houden. Juist door een grote eensgezindheid kan men een krachtig signaal aan het adres van het gemeentebestuur afgeven. Veel bewondering heb ik voor de bestuursleden van de Dorpsraad Ginneken die vanuit een moeilijke positie toch probeerden elkaar te informeren over de activiteiten, waarmee men in overleg met de gemeente bezig was: het ouderenbeleid, de sociale woningbouw, de infrastructuur, de contacten met verenigingen, jongerenactiviteiten, buurtbudgetten (kleinschalige initiatieven voor burgers,) verkeer en de uitvoering van het bestemmingsplan”.

BN/De Stem had alleen maar aandacht voor de rel die gemaakt werd…

“Prima deskundige bijdragen waren het, die echter nauwelijks konden rekenen op een serieus gehoor van de aanwezigen. Dat vond ik nou echt jammer! Hetgeen mij overigens niet zal weerhouden te blijven werken voor de leefbaarheid van alle bewoners in dit stadsdeel en me niet laat drukken in de rol van supporter van de "not in my backyard" cultuur. - Andre Adank, gemeenteraadslid.” Het is jammer dat de aanwezige verslaggeefster van BN/De Stem alleen maar aandacht had voor de rel die voor haar ogen werd geconstrueerd. Van de vergadering zelf met veel belangrijke agendapunten voor het Ginneken kwam geen letter in de krant. Dergelijke informatie lijkt op de dag van vandaag niet interessant meer voor een 'moderne journalist' die graag inspeelt op verbaal geweld en onbeschoft gedrag in onze samenleving.

Ook Radio Breda wijdde aandacht aan de vergadering, maar dan een stuk genuanceerder. Van de heer P. Verberk, een van de woordvoerders van de ‘verontruste Ginnekenaren’, wilde verslaggever Joep Schreuder graag weten wat de groep zelf voor plannen heeft om het Ginneken in de vaart der volkeren op te stoten. “Nog niets, daar zijn we nog op aan het studeren”, was het antwoord van Verberk. Na de oprichting van Ginneken=Ginneken probeerde men met grof verbaal geweld een resterend stukje Ginneken op te ruimen. De strijd werd aangebonden met de organisatie Annex-50, Ginneken Bewonersbelangen, Ginnekens Nieuwsblad, Ginneken Actief, Historisch Ginneken en de eigen website www.Ginneken-dorp.nl. Op hoge toon eisen de herrieschoppers van weleer respect. Maar vroeger hebben we geleerd: ‘Respect krijg je niet, dat moet je verdienen’. (Zie ook in hoofdstuk Ginnekens Nieuwsblad).