Ad Meeuwesen vertelde ons waar de school was, als kleine brak had hij er ook op school gezeten.1. Ad Meeuwesen waar we een gesprek mee hadden, nu gefotografeerd voor het pand in de Rozenlaan 104, waar hij als Ginnekense kleuter op de zondagschool heeft gezeten.
Ruim een jaar geleden kregen we de vraag voorgelegd wie er meer kon vertellen over een Ginnekense kleuterschool die was gevestigd in een straat die parallel liep aan de Ginnekenweg (zie in hoofdstuk Ginnekens Nieuwsblad: “Waar in Ginneken was de kleuterschool die stond in een straat parallel lopend aan de Ginnekenweg”). De vraag was van Ria Winters. De op 26 mei 1940 in Ginneken geboren Ad Meeuwesen liet weten dat hij als kleine Ginnekense brak op dat schooltje had gezeten.

Het vermoeden bestond dat Ria Winters de kleuterschool bedoelde die vroeger in het pand Rozenlaan 104 was gehuisvest, maar met zekerheid kon dat niet worden gesteld. In het betreffende pand is nu een architectenbureau gevestigd, dus we praten wel over jaren geleden. Zelf herinneren we ons het schooltje in de Rozenlaan nog, maar dat is dan ook alles. Op de hoek Dillenburgstraat/Postlaan was vroeger ook een kleuterschool en wie garandeerde ons in het aangeduide gebied dat er niet nog een dergelijke instelling actief is geweest.

Er was één juffrouw (De Nooij) weet Ad zich nog goed te herinneren…

We hadden onze hoop gevestigd op de foto die Ria Winters samen met haar e-mailtje had opgestuurd. Maar ook die bracht geen licht in de duisternis. In ieder geval niet tot op het moment dat Ad Meeuwesen reageerde. Hij stond op de foto (de onderste rij tweede van rechts) en wist zich nog wel een en ander te herinneren uit die tijd. De plaats van het bedoelde schooltje was inderdaad de Rozenlaan 104. Het was trouwens geen kleuterschool in de juiste zin van het woord, maar een zondagschool voor kleuters, die daar op de zondagmiddagen naar toe werden gebracht. Er was één juffrouw (staat ook op de foto), juffrouw De Nooij weet Ad zich nog te herinneren. Ze werd door de kleuters op handen gedragen. Uiteraard betrof het ook een R.K. instelling, dus voordat de bezigheden aanvingen werd er eerst gebeden.

De uren werden volledig ingevuld met aangename bezigheden, weet Ad Meeuwesen zich nog te herinneren. Juffrouw De Nooij leerde ons tekenen, kleuren, knippen en zelfs borduren. Als het mooi weer was, speelden we op het kleine binnenplaatsje achter het schooltje. Daar was ook een grote zandbak. Ad werd geboren in de maand dat voor Nederland de Tweede Wereldoorlog een feit werd. Daar weet hij zich natuurlijk niets meer van te herinneren. Wel heeft hij enkele beelden uit de eerste jaren van de bevrijding paraat. In het ouderlijk huis in de Van Duivenvoordestraat 18 werden na de bevrijding van Ginneken op 27 oktober 1944 (als toen veelvuldig plaatsvond in het Ginneken) twee Poolse militairen ingekwartierd.

Op zijn zesde jaar verhuisde Ad naar de Sint-Laurentius jongensschool…

In een garage in de Van Gaverenlaan, zo weet Ad Meeuwesen zich nog goed te herinneren, hadden de Polen een keuken ingericht. Daar werd aan inwoners ook brood uitgedeeld. Lekker wit brood, waar je je vingers bij aflikte. Tot zijn zesde jaar bezocht Ad Meeuwesen de zondagschool in de Rozenlaan en ging op zijn zesde jaar naar de Sint Laurentiusschool, de lagere school (toen nog alleen voor jongens) in de Dillenburgstraat. Hij kwam in de eerste klas te zitten bij juffrouw Remmers en heeft vervolgens nog goede herinneringen aan de leraren Kemper en Mous. Natuurlijk nam hij zoals in die tijd gebruikelijk was ook volop deel aan het Ginnekense verenigingsleven. Mijnheer Bernhard van de Gymnastiekvereniging Sint-Christophorus (alleen voor jongens en mannen) probeerde een turner van hem te maken, maar dat mislukte.

Biljarten leerde Ad Meeuwesen, zoals alle toenmalige Ginnekense jongens, in het Patronaat aan de Viandenlaan. Dat gebeurde als lid van de ‘Kleine Heilige Familie’ en het Jongerenpatronaat op de zes kleine biljartjes die in de zaal stonden opgesteld. Om beurten mocht je daar een balletje op stoten. Ook herinnert Ad zich nog als de dag van gisteren Ginnekense personen uit die tijd als pastoor Doens, Koster Van der Heijden en niet te vergeten de suisse Van der Zanden. De laatste liep ‘s zondags tijdens de diensten in een keurig uniform als ordebewaker door de kerk. In zijn rechter hand droeg hij een lans en op een schuin over zijn borst gedragen sjerp stond in geborduurde letters te lezen: “Eerbied in Gods huis”.

“Agge ’s avonds naar de meid moet vergitte toch ok niet oe portemonnee…”

Met koster Van der Heijden kreeg Ad Meeuwesen het nog eens aan de stok. De koster haalde tijdens de mis ook de plaatsgelden op. Op een kwade zondag had Ad zijn portemonnee vergeten en meldde dit met grote schroom aan de koster. “Wa komde in de kerk doen zonder portemonnee”, beet de koster hem toe, “agge ’s avonds naar de meid moet vergitte toch ok niet oe portemonnee”. Een dergelijke reprimande werd meestal op iets luidere toon uitgesproken, zodat de omgeving van de zondaar kon meegenieten. Nadien had Ad altijd zijn kerkcenten bij zich. Zij verdere opleiding die uiteindelijk zou resulteren in het vak stoffeerder, genoot hij aan de Ambachtschool in Breda en de nodige vervolgcursussen. Voor zes gulden per week kreeg Ad zijn eerste baan bij het stoffeerdersbedrijf Harmsen in Breda.

Wat ouder trouwde Ad Meeuwesen met Regina van der Schoot en ging in de Otterring in het Brabantpark wonen. Samen kregen ze twee dochters en één zoon die op hun beurt al weer heel wat jaren uit huis zijn. In het leven heeft het echtpaar Meeuwesen ook de nodige klappen te verwerken gekregen. Regina werd invalide. Hetzelfde overkwam Ad na drie herseninfarcten in twee dagen in 1992 en een hersenbloeding in 1999. Voor verdere werkzaamheden afgekeurd verzorgt Ad nu thuis zijn vrouw en gaat af en toe eens op stap op internet. Door zijn zus Ria werd hij op onze website opmerkzaam gemaakt en kwam zo terecht op onze oproep over een kleuterschool in de Rozenlaan. De rest weet u nu. Uw vroegere herinneringen zijn bij ons zeer welkom (e-mailadres: desieg@wanadoo.nl.

2. De drie kinderen Meeuwesen uit de Van Duivenvoordestraat. De foto is gemaakt vóór de toenmalige gemeentelijke gymnastiekzaal in de Viandenlaan. Op de foto v.l.n.r. Ad, Jan en Ria Meeuwesen.
3. Vanuit de garage van dit huis in de Van Gaverenlaan deelden de Polen direct na de bevrijding brood en koffie uit aan de Ginnekense bevolking. Lekker wit brood herinnert Ad Meeuwesen zich nog.