‘Annex-50’ vijfentwintig jaar oud organiseerde nu twintig jaar geleden het grootste Ginnekense feestZo’n vijfentwintig jaar geleden (de precieze datum is niet exact meer vast te stellen) ontstonden de eerste initiatieven voor het van de grond tillen van de organisatie Annex-50. In 1992, vijfentwintig jaar geleden, vond onder dezelfde naam het grootste en duurste evenement plaats dat Ginneken ooit heeft gekend. De dertig grote programmaonderdelen kosten bij elkaar zo’n 225.000 gulden. Het is geld dat door Ginneken zelf bij elkaar werd gesprokkeld. De gemeente hield de hand op de knip.

Tellen we daarbij de materialen en goederen op die sponsors gratis hebben verstrekt, dan komen er bij dit bedrag nog duidenden guldens bij. We hebben dan nog niet de kosten van de twee huis-aan-huis verspreide kranten meegeteld die zijn uitgegeven. Ook niet meegerekend zijn de kosten voor het vervaardigen van een herinneringsboek dat Annex-50 in een oplage van 1600 exemplaren werd geschonken door het Ginnekens Nieuwsblad.

Het dorp Ginneken was tegen de annexatie, daar vier je geen feest om…

Kortom, het Ginneken was compleet op drift. Men zou ‘de wereld’ wel eens laten zien dat na het vijftig jaar geannexeerd zijn door Breda, de Ginnekense zelfstandigheid en saamhorigheid nog lang niet gebroken waren. In 1987 kwamen de initiatiefnemers Willem van Oosterbosch, Ad en Jeanne Reijnaars, Toon van Dongen, Wim Siegmund in café Oud Ginneken (nu eetcafé Klaarenbeek) aan de Ginnekenweg 230 bij elkaar. Doel van de bijeenkomst was te bespreken of, en zo ja, wat er gedaan zou kunnen worden met het historische gegeven dat het in 1992 precies vijftig jaar geleden zou zijn dat Ginneken door Breda was geannexeerd. Aan dit historische gegeven zou Ginneken niet voorbij kunnen gaan, dat stond al snel vast. Vóór de bijeenkomst was links en rechts in het Ginneken al vrijblijvend van gedachten gewisseld en was er flink wat enthousiasme ontmoet.

Vast stond al wel dat het in 1992 vijftig jaar geannexeerd zijn van het Ginneken op een grootse wijze herdacht zou gaan worden. Voor de voorbereidingen en de uitvoering zou een speciale organisatie worden opgericht met vooral bestuursleden uit zoveel mogelijk verenigingen en organisaties uit het Ginneken. Er zou in 1992 een groot programma op de planken worden gezet, zelfs ongekend groot voor Ginneken. De vraag wat het karakter van de festiviteiten zou worden, een feest of een herdenking, kostte nogal wat discussie. Een feest zou niet juist zijn en niet begrepen worden. Ginneken is het nooit eens geweest met de annexatie, heeft daartegen zelfs een bijna tachtig jaar durende annexatiestrijd gevoerd. Daar vier je geen feest om vonden velen. Besloten werd om er een feestelijke herdenking van te maken met als onderliggende gedachte, dat de festiviteiten een grote Ginnekense eensgezindheid zouden uitstralen.

Organisatorisch werd er gestart als bevond men zich in ‘Luilekkerland’…

Willem van Oosterbosch stelde voor de organisatie en het evenement “Annex-50” te noemen. Om deel te nemen aan het bestuur werd beslist dat daarvoor in ieder geval alle Ginnekense organisaties en verenigingen zouden worden uitgenodigd. Voor het bedenken van ideeën voor het programma verkeerde de commissie als het ware in ‘Luilekkerland’. Voor ingebrachte voorstellen hoefde geen rekening te worden gehouden met praktische zaken als financiering en organisatorische mogelijkheden. Dat zou later serieus worden bekeken. Voor het bedenken van ideeën zou, met wekelijkse vergaderingen, een jaar worden uitgetrokken. Dat had tot gevolg dat, hoe later de avonden werden in café Oud Ginneken, de voorstellen voor het programma hoe langer hoe fantastischer werden en de lijst met mogelijkheden steeds maar langer.

Leegstaande winkelpand in de Dillenburgstraat werd ingericht als VVV…

Om het idee om voor het evenement Annex-50 te zijner tijd een eigen winkel te openen, zeg maar een Ginnekense VVV, werd hartelijk gelachen en ondanks met al enige glazen bier achter de kiezen volstrekt onhaalbaar geacht. Vijf jaar later (1992) kwam die winkel er, in het leegstaande winkelpand van de firma Bastiaansen in de Dillenburgstraat. De feestelijke opening werd verricht door de toenmalige Bredase wethouder Rein Welschen. Wat volgde was een tien dagen durende manifestatie waarmee vooral het Ginneken in de kijker werd gezet. ‘Annex-50’ is nog steeds actief, onder andere met het werken voor onze website.