Over de aangepaste Zuidelijke Rondweg is jaren terug door een actiegroep flink stampij gemaakt.Weet u wanneer de Zuidelijke Rondweg (ZR) er is gekomen? Dat was in 1963, dus op vier jaar na vijftig jaar geleden. Bijster trots was Breda over deze moderne weg die het, vergelijken we het met nu, toen nog weinige doorgaande autoverkeer zo snel mogelijk van oost naar west Breda v.v. moest leiden. Maar het trotse vooral Bredase gevoel was snel verdwenen en vrij snel kreeg de ZR de bijnaam ‘kankerweg’ waar zeg maar aan de lopende band ernstige ongelukken gebeurden.

Omwonenden richtten de Actiegroep ‘Zuidelijke Rondweg A 58' op en drongen met ludieke en later harde acties aan op het aanpassen van de weg. De in aanvang aangelegde twee rijbanen per rijrichting vonden de omwonenden veel te veel van het goede. Het werd een jarenlange strijd. Een eigen plan onder de naam: 'Goede reconstructie, mooie en veilige stadsweg' werd in december 1988 aan de gemeente Breda aangeboden. Dezelfde avond werd het plan in café Oncle Jean aan de Ginnekenweg toegelicht.

In de oproep werd met ferme taal en kreten vuurwerk aangekondigd…

Iedereen in het Ginneken werd via een huis-aan-huis verspreid stencil opgeroepen toch zeker te komen want: “Het was de laatste kans het gemeentebestuur tot de orde te roepen”. In de oproep werd met ferme taal en kreten vuurwerk aangekondigd. Dat vuurwerk flinke schade kan aanrichten bleek dezelfde avond al. De betreffende bijeenkomst was er één in de reeks. Eerder waren er protestavonden op 12 maart 1986 en 4 november 1987. Zaten er toen ook ambtenaren van Rijkswaterstaat en de gemeente Breda achter de sprekerstafel, dit keer (nu de beuk er in ging) was dat niet het geval. Dat de bestuurlijk verantwoordelijken van de gemeente Breda voor de eer hadden bedankt, was voor de actiegroep aanleiding ze eens flink 'onder uit de zak' te geven. Jos van der Maas, voorzitter van de actiegroep ZR, noemde in zijn toespraak wethouder Rattink 'een bang ratje' en wethouder Romkens 'de Pierre Knoops van Breda' waar je wel om kunt lachen maar geen zaken mee kan doen.

Ook werden ambtenaren van de dienst verkeer flink te kakken gezet. Geen beste beurt als je een paar uur van tevoren een rapport met een eigen plan hebt aangeboden, waarvan je hoopt dat het door de gemeente in ieder geval serieus zal worden genomen. En zo ging de smakeloze vertoning de hele avond door. Wat hield dat eigen plan precies in. Toen het in het begin van de avond werd rondgedeeld was het nog warm van het kopiëren, dus een reactie op de avond zelf was niet mogelijk. Dat leek wel zo gepland, werd indertijd door onze verslaggever Tymon Lely gemeld. De toenmalige Dorpsraad Ginneken heeft het plan indertijd goed bestudeerd. Ondanks dat en mede door toedoen van de toelichting door de actiegroep op de informatieavond werd het plan, ook bij de gemeente, op de stapel “niet begrepen en onuitvoerbare stukken' gelegd.

Als actievoerders waren voornamelijk kinderen van bewoners aanwezig...

Zoals gezegd, was het taalgebruik richting gemeente Breda tijdens de bijeenkomst in café Oncle Jean behoorlijk agressief te noemen. Als het plan van de actiegroep om de Zuidelijke Rondweg aan te passen niet zou worden gehonoreerd, “dan zal de halve wijk hierdoor in opstand komen. Want het moet stil worden aan de Franklin Rooseveltlaan”, was de boodschap van voorzitter Jos van der Maas. Om te beginnen moest de tunnelbak aan het Oranjeplein er uit en daarvoor in de plaats moest, net als vroeger op het Oranjeplein, een rotonde komen waarop het autoverkeer voorrang zou krijgen. De toenmalige Dorpsraad Ginneken merkte daar onder andere over op: “Zeker voor fietsers en voetgangers zal dit een ongekende ramp worden”. De pers sprong bovenop de ideeën van de actiegroep en de waarschuwing van de Dorpsraad Ginneken. Ook omroep Brabant besteedde aandacht aan de bijna slaande ruzie in het Ginneken.

Het plan van Jos van der Maas en zijn medeactievoerders werd door de gemeente niet ter sprake gebracht. De harde actie die vervolgens door de actiegroep werd georganiseerd, was het tijdens het spitsuur blokkeren van het kruispunt op de Zuidelijke Rondweg bij de Baronielaan. Als actievoerders waren voornamelijk kinderen van de bewoners komen opdraven. Waarom? Je wilt je pa, directeur van het een of ander, toch niet met een protestbord aan een demonstratie laten meedoen? Dat het plan door de Dorpsraad Ginneken met de inmiddels overleden Tymon Lely als onuitvoerbaar en niet wenselijk werd beoordeeld, werd door actievoerder Jos van der Maas zeer kwalijk genomen. Jaren later zou hij zijn gram halen. Hij was een van de coupplegers en een van de eerste bestuursleden van Ginneken=Ginneken die in 2001 de Dorpsraad Ginneken met hulp van de VVD-wethouder van de kaart veegden. Zijn streven om lid te worden van de Bredase gemeenteraad is nooit gelukt.