Na de aarde schiep God de ezel, de hond, de aap en ten lange leste de man en aldus geschiedde.U kent ongetwijfeld het scheppingsverhaal van de aarde en alles wat zich daarop bevindt. Eén trouwe bezoeker aan onze website stuurde ons de volgende versie van het scheppingsverhaal toe en noemde dit het meest ongenuanceerde scheppingsverhaal dat hij ooit gehoord heeft. Aangezien wij een zwak hebben voor uitersten drukken wij zijn verhaal hierna af. “God schiep de aarde en toen de ezel en hij zei tot hem: "Je zult constant werken en zware lasten op je schouders moeten dragen”.

“Je zult gras eten en intelligentie ontberen en je zult dertig jaar leven." En de ezel antwoordde: "Dertig jaar, dat is veel te lang! Alsjeblief God, maak er twintig jaar van. ”En zo geschiedde... Daarna schiep God de hond en zei tot hem: "Je zult je baas en alles wat hem toebehoort bewaken en zijn beste vriend zijn. Je zult het afval van zijn tafel eten en dertig jaar leven. De hond antwoordde: "dertig jaar leven als een hond, dat is veel te lang! Alsjeblief maak er vijftien jaar van. " En zo geschiedde...

En de man antwoordde: "Máár dat is veel te weinig om er van te profiteren..!”

Vervolgens schiep God de aap en sprak tot hem: "Je zult als een idioot van boom tot boom springen, komisch zijn en twintig jaar leven." Waarop de aap antwoordde: "Twintig jaar de idioot uithangen, dat is wel heel erg lang! Alsjeblief niet langer dan tien jaar." En zo geschiedde… En uiteindelijk schiep God de man en toen hij zijn werk overzag sprak hij tot hem: "Je zult het enige levend wezen op aarde zijn met denkvermogen. Je zult gebruik maken van je intelligentie om de heerser van de aarde te zijn, je zult de aarde en zijn bewoners domineren en je zult dertig jaar leven".

En de man antwoordde: "Máár dertig jaar God? Dat is veel te weinig om er van te profiteren! Alsjeblief God , geef mij de tien jaar die de ezel heeft geweigerd, de vijftien jaar van de hond en de tien jaar van de aap die in mindering zijn gebracht." En zo geschiedde…. Dat is nu de reden dat de man dertig jaar dominant en gelukkig is. Dan trouwt hij en sjouwt tien jaar als een ezel. Vervolgens komen er kinderen en moet hij vijftien jaar waken als een hond en eten wat de anderen niet lusten. Tenslotte moet hij nog tien jaar als aap de clown uithangen om zijn kleinkinderen te vermaken…