Nu het Ginnekens wapen de strijd met Breda heeft overleefd, blijft het nog eeuwen ons visitekaartje.Begin 1815 werd bekend gemaakt dat alle gemeenten hun in gebruik zijnde gemeentewapens officieel konden laten erkennen en vastleggen. Als men nog geen eigen gemeentewapen had, was het wellicht een goed moment er een te laten ontwerpen en in te voeren. De oproep kwam van de Hoge Raad van Adel en werd in de dagbladen van alle provincies gepubliceerd. Burgemeester L. Beens van de gemeente Ginneken en Bavel reageerde vrijwel onmiddellijk op het bericht.

Op 14 januari, 20 februari en 22 maart in het jaar 1815 werd door het gemeentebestuur van de gemeente Ginneken en Bavel per brief gereageerd, waarin onder andere werd meegedeeld dat men de Hoge Raad van Adel ‘eene naauwkeurige afteekening van het wapen dezer gemeente’ deed toekomen. Bij de brief zat ook een beschrijving van het gemeentewapen van de gemeente Ginneken en Bavel dat al vele jaren gekend en in gebruik was.

Na de annexatie in 1997 ging het oude wapen naar Nieuw-Ginneken…

De bijgevoegde tekst in de brief aan de Hoge Raad van Adel luidde als volgt: “Voerende voor Ginneken een rooster, ongetwijfeld omdat Sint Laurentius als Patroon van Ginneken met den rooster wordt afgebeeld, en voor Bavel een koe wijl Sint Brigitta als Patronesse aldaar met eene koe wordt afgemaald, en daar en boven nog drie kruijssen, hetwelk zijne oorsprong zal hebben van het wapen van Breda, als behoorende deeze Gemeente tot het Land van evengenoemde plaats”. Er werd ook een afbeelding van het wapen in kleur bijgevoegd. Het verzoek om erkenning werd ruim twee jaar later ‘bij diploma van 16 juli 1817’ gehonoreerd. Toen het wapen officieel was goedgekeurd werd het ook opgenomen in de nieuwe stempels van de gemeente Ginneken en Bavel. Het wapen werd ook gebruikt op de ambtsketen van de burgemeester en om erebogen op te sieren bij speciale gebeurtenissen. Op 30 november 1874 stonden in het Ginneken diverse grote erebogen toen koning Willem III op bezoek kwam. Het centrum was voor deze gelegenheid uitbundig versierd.

Koning Willem lll kwam naar het Ginneken om er het Citadelmonument te onthullen > klik hier < . Op 1 januari 1942 werd het dorp Ginneken door Breda geannexeerd en werd de gemeente Ginneken en Bavel opgeheven. Ulvenhout, Bavel, Galder en Strijbeek bleven buiten de annexatie en werden ondergebracht in de nieuwe gemeente Nieuw-Ginneken. Maar al in 1997 werd ook Nieuw-Ginneken door Breda geannexeerd. Diverse organisaties gebruiken ook nu nog het oude gemeentewapen als embleem. Dat is o.a. het geval met Stichting Annex-50 Ginneken en organisatie Ginneken Bewonersbelangen. Het wapen dat vroeger ook aan de voorgevel van het raadhuis in Ulvenhout hing, werd bij de annexatie van Nieuw-Ginneken in 1997 cadeau gedaan (zie foto) aan de Heemkundekring Paulus van Daesdonck. Het wapen hangt nog steeds te pronken aan de voorgevel van het museum aan de Pennendijk 1 in Ulvenhout.