Twintig jaar geleden vond met Annex-50 Ginneken het grootste tien dagen durend evenement plaats.1. In 1987 werd een actief bestuur geformeerd uit Ginnekense vooral verenigingen. Het werden er uiteindelijk twintig.
(Aflevering 1) - Twintig jaar geleden was het Ginneken er helemaal klaar voor om op een grootse wijze te herdenken dat het vijftig jaar geleden was dat het dorp Ginneken door Breda werd geannexeerd. Vier jaar eerder, begin 1998, werd voor de organisatie van het evenement de organisatie ‘Annex-50 Ginneken’ opgericht. Het totale programma kostte alles bij elkaar zo’n 225.000 gulden dat door het Ginneken zelf werd opgebracht. Van de gemeente Breda kreeg men geen cent subsidie.

Tellen we bij dit bedrag ook nog de materialen en de goederen op die gratis door sponsors werden verstrekt, dan komen we al snel aan een bedrag van ruim een kwart miljoen. We hebben dan niet de kosten van twee huis-aan-huis verspreide kranten meegeteld. Ook niet de kosten voor het vervaardigen van een fraai herinneringsboek dat aan Annex-50 in een oplage van 1600 exemplaren werd cadeau gedaan door het Ginnekens Nieuwsblad.

Wat zou Annex-50 moeten worden, een groot feest of een herdenking…

We mogen wel zeggen: ‘het Ginneken was compleet op drift’. Men zou ‘de wereld’ wel eens laten zien dat na vijftig jaar geannexeerd zijn door Breda, de Ginnekense saamhorigheid en zelfstandigheid nog lang niet gebroken waren. De initiatiefnemers waren Wim Siegmund, Willem van Oosterbosch, Toon van Dongen, Ad en Jeanne Reijnaars. In café Oud Ginneken (nu café Klaarenbeek) aan de Ginnekenweg 230 kwam men bij elkaar. Doel van de bijeenkomst was te bespreken of en zo ja wat gedaan zou kunnen worden met het opmerkelijke jubileum. Aan dit historische gegeven zou Ginneken niet voorbij kunnen gaan, dat stond al snel vast. Vóór de bijeenkomst was links en rechts in bredere kring al vrijblijvend geïnformeerd en was er flink wat enthousiasme ontmoet. De annexatie in 1942 was een Ginnekens onderwerp, waarmee ‘het dorp’ zich vijftig jaar later in positieve zin kon profileren.

Toen de avond van het eerste overleg ten einde liep, in onze kringen was dat altijd tegen sluitingstijd, waren een aantal concrete zaken afgesproken. Vast stond in ieder geval dat het vijftig jaar geannexeerd zijn van Ginneken op een grootse wijze herdacht zou gaan worden. Voor de voorbereidingen en de uitvoering van het programma zou een speciale organisatie worden opgericht met bestuursleden uit zoveel mogelijk Ginnekense verenigingen en organisaties. Er zou in 1992 een groot programma op de planken worden gezet, zelfs ongekend groot voor Ginnekense begrippen. Rond de vraag wat het karakter van het evenement zou worden, een feest of een herdenking, ontstond nogal wat discussie. Een feest zou niet juist zijn en niet begrepen worden, werd verondersteld. In Ginneken is men het nooit eens geweest met de annexatie, daartegen heeft men zelfs een bijna tachtig jaar durende annexatiestrijd gevoerd. Daar vier je geen feest om vond de meerderheid.

Organisatorisch was het een start of men zich in ‘Luilekkerland’ bevond…

Besloten werd om er een feestelijke herdenking van te maken met als onderliggende gedachte dat de festiviteiten een grote Ginnekense eensgezindheid moesten uitstralen. Ook als een demonstratie dat het Ginneken in 1942 bestuurlijk dan wel bij Breda was gevoegd, maar nog steeds een grote mate van zelfstandigheid bezat. Er was bewust een ongebruikelijk lange periode, een dikke vier jaar, uitgetrokken voor het organiseren van het evenement. Dat ging op vrijdag 15 mei 1992 van start en bestond uit dertig grote programmaonderdelen. Door de extra lange voorbereidingstijd kon ieder onderdeel tot in detail worden voorbereid. Door de initiatiefnemers werd een commissie opgericht die een lijst met mogelijke programmapunten zou samenstellen. Willem van Oosterbosch, een met naam en faam bekend staande organisator uit Ulvenhout, heeft de naam ‘Annex-50 Ginneken’ verzonnen. In de Dikke Van Daele wordt ‘annex’ uitgelegd als: ‘behorende bij’. De toevoeging van het getal 50 zal duidelijk zijn.

Voor het samenstellen van een bestuur voor ‘Annex-50 Ginneken’ werd besloten dat daarvoor alle Ginnekense organisaties en verenigingen een uitnodiging zouden krijgen. Voor het bedenken van ideeën voor het programma bevond men zich als het ware in ‘luilekkerland’. Men hoefde geen rekening te houden met zaken waar veel ideeën op stranden als financiering en organisatorische mogelijkheden. Dat zou later wel worden bekeken. Voor het bespreken van de ingebrachte ideeën werd wekelijks door de voorbereidingscommissie vergaderd waar een jaar voor werd uitgetrokken. Hoe later het tijdens de vergaderingen in café Oud Ginneken werd, hoe groter en fantastischer de programmaonderdelen werden. De lijst werd steeds langer en indrukwekkender. We geven een voorbeeld. Bij het voorstel om voor Annex-50 Ginneken te zijner tijd een eigen winkel te openen, zeg maar een eigen Ginnekense VVV, werd hartelijk gelachen. Het werd met al enige glazen bier achter de kiezen volstrekt onhaalbaar genoemd.

Een eigen winkel, zeg maar een Ginnekense VVV, begon als grapje…

Vier jaar later (op zaterdag 25 april 1992) werd met veel vlagvertoon de winkel, een tijdelijke Ginnekense VVV, geopend door de toenmalige in het Ginneken wonende Bredase wethouder Rein Welschen. De winkel was gevestigd in het net leeggekomen pand van kruidenier de gebroeders Bastiaansen in de Dillenburgstraat. De winkel was van zaterdag 25 april tot en met zondag 24 mei zeven dagen in de week geopend van 14.00 tot 20.00 uur. Een groep van zeven dames wisselde elkaar af om van alles aan de man te brengen. We noemen bijvoorbeeld een Annex-50 agenda, Ginnekense vlag, paraplu, petje en beurs in groen-wit. Maar ook een Ginnekens fotoboek, een boek (inclusief jeugdboek) over de geschiedenis van de annexatie van Ginneken was er te koop. En wat zou u zeggen van wandtegels met afbeeldingen van bekende plekken in het Ginneken of een ‘fraudebestendig’ Ginnekens paspoort. Ook was er een cassette te koop met een speciaal voor Annex-50 gecomponeerd Ginnekens volkslied. (wordt vervolgd).

2. In het winkelpand Dillenburgstraat 80 opende Annex-50 een tijdelijke Ginnekense VVV waar van alles over Ginneken te koop was.
3. De winkel werd geopend door de in Ginneken wonende wethouder Rein Welschen. Daar kwam zelfs een nagemaakte Ginnekense pomp aan te pas.
4. Een groepje dames zorgde er voor dat de klanten naar behoren werden geholpen en geïnformeerd.