Nu twintig jaar geleden brandde het Schuttershof van de H.B.S. ‘Prins Hendrik’ tot de grond toe af.1. In 1986 brandde het Schuttershof tot de grond toe af. De inboedel was niet verzekerd.
Het is dertig jaar geleden dat de Ginnekense Handboogschutterij ‘Prins Hendrik’ naast zaal Vianden aan de Viandenlaan 3 een eigen schietbaan heeft gebouwd. Jaren van omzwervingen van het ene naar het andere café gingen daar aan vooraf. Maar langer dan precies tien jaar zou de accommodatie niet meegaan. In de nacht van 18 op 19 maart 1986 brandde het zo genoemde ‘Schuttershof' tot de grond toe af. Kortsluiting werd geconstateerd. Er was niets over van het gebouw.

Het scheelde weinig of ook zaal Vianden zelf was in vlammen opgegaan. Het snelle ingrijpen van de brandweer kon deze ramp voor het Ginneken nog maar net voorkomen. De schade voor de handboogschutterij (de oudste vereniging van het Ginneken) bedroeg dik 125.000 gulden aan het totaal verwoeste gebouw. Voor de inboedel kwam daar nog eens 15.000 gulden bij. Gelukkig was het gebouw zelf verzekerd. Anders was dat met de inboedel.

De inboedel die ook in de vlammen was opgegaan, was niet verzekerd…

‘Prins Hendrik’ zat dan ook letterlijk en figuurlijk in zak en as, met grote problemen dus. ‘Natuurlijk dom dat we de inboedel niet hadden verzekerd’, vertelde voorzitter Piet Vingerhoets toen aan de verslaggever van het Ginnekens Nieuwsblad. ‘Maar dat is natuurlijk nakaarten. Het enige dat er nu op aankomt is dat we de zaak zo snel mogelijk weer opbouwen en voorkomen dat de Ginnekense schutterij met deze ramp ten onder gaat. Daarom werd er direct een aannemer ingeschakeld om een plan op te stellen om de accommodatie te herbouwen. Zoals gezegd, de verzekering dekte de schade. Anders was dat met de inboedel die in de vlammen opgegaan was. Dat waren een tiental handbogen voor gebruik door zich aanmeldende nieuwe leden. Maar ook de geluidsinstallatie, bar, koelkast en de prijzenkast met de niet meer te vervangen inhoud.

Van de aanwezige tafels en stoelen was niet veel meer over dan wat as en alles waar je een dergelijke ruimte gezellig mee aankleedt. ‘Zie dat maar weer eens bij elkaar te krijgen’, sprak een geëmotioneerde Prins Hendrik-voorzitter met grote zorgen voor de toekomst. Maar met alle bovenstaande ellende was het beeld van de problemen waarmee Prins Hendrik te kampen had, nog niet compleet. Ook de activiteiten van de vereniging, het handboogschieten lag door de brand stil. Die sport vergt nu eenmaal een aangepaste accommodatie. Verder moest het jaarlijkse Koningschieten’ op Tweede Paasdag uitgesteld worden. Tegenspoed op tegenspoed kun je zeggen. Maar voor hoe lang is de vraag. Iedereen weet hoe langer een vereniging stil ligt, hoe moeilijker het wordt haar weer van de grond te krijgen.

Het bouwen was toen een zware klus, weet Piet Vingerhoets nog goed…

Daarom was haast geboden en hulp. Veel hulp om de Ginnekense handboogschutterij weer uit de shit te helpen. Als men snel zou kunnen beginnen, dacht de aannemer over een week of zes ver klaar te zijn met de herbouw van het ‘Schuttershof'. De bouw zou dan kaal worden opgeleverd. Werkzaamheden die niet onder de verzekering vielen stonden dan nog te gebeuren. Bijvoorbeeld het schilderwerk, de afrastering van de schietbaan moest weer in orde worden gemaakt, kortom een waslijst van werkzaamheden bij elkaar. Extra helpende handen waren daarom meer dan welkom. Het banknummer van Prins Hendrik, niet van de persoon maar van de vereniging, kwam bij het verslag in het Ginnekens Nieuwsblad te staan. Ook het adres en het telefoonnummer van voorzitter Piet Vingerhoets om zich als vrijwilliger voor het werk te melden.

Het afgebrande Schuttershof was in 1976, nu dus dertig jaar geleden, door de leden van Prins Hendrik met hun aanhang zelf gebouwd. ‘Een haast onmogelijke klus’, weet Piet Vingerhoets zich nog goed te herinneren. Het moest allemaal in de vrije tijd gebeuren. Piet Vingerhoets kwam indertijd ook met het idee om de accommodatie naast zaal Vianden te bouwen waar hij de beheerder van was. Met de gemeente die de benodigde grond in pacht gaf, was dat vrij snel geregeld. De feestelijke ingebruikname werd indertijd verricht door de erevoorzitter van Prins Hendrik, Willem de Ruijter. Annex-50 heeft van de geschiedenis van de Handboogschutterij Prins Hendrik een boek gemaakt met als titel: “De gouden eeuwen van het Ginneken”.

2. Met weemoed denkt erevoorzitter Piet Vingerhoets terug aan de grote ramp. Dat is al weer tien jaar geleden.
3. Ieder jaar vinden in het Schuttershof diverse verenigingsactiviteiten plaats als (al vanaf 1852) het zo genoemde Koningschieten.
4. Maar ook voor zomaar een gezellige bijeenkomst zijn wordt de accommodatie aan de Viandenlaan gebruikt, hier voor een uitgebreide lunch om nieuwjaar te vieren.