Geregeld werd Breda voor het blok gezet met de vraag: ‘Krijgt het Ginneken zijn naambord terug?1. De eerste acties om de Ginnekense naamborden terug te krijgen vond plaats in 1976 door de toenmalige Ginnekense Baron Piérre Philippe Légume des Oncles. De foto werd gemaakt voor de woning van burgemeester Merkx aan de Ginnekenweg 275.
In een eerder artikel hebben we u verteld dat het Ginneken behoorlijk idolaat is voor wat betreft de naambordjes, waarop wordt aangeduid dat men zich in ‘het Ginneken’ bevindt of hoe men er kan komen. Recent beloofde de Bredase wethouder van verkeer Wilbert Willems na veel gekissebis met Ginneken=Ginneken dat het Ginneken weer duidelijk op de kaart zou worden gezet. Of beter gezegd, op de borden van de ANWB langs ‘s heren wegen die de automobilisten de weg wijzen.

Ginneken komt daar helemaal niet op voor, onaanvaardbaar vindt men bij Ginneken=Ginneken. Automobilisten zijn als het ware dolenden in de woestijn en kunnen de weg naar het Ginnekenmarktje en de daar gehouden evenementen van de ondernemers niet vinden, schande! Maar naar bleek, betrof de toezegging van wethouder Willems om daar verandering in te brengen alleen voor het ANWB-bord bij het viaduct van de Fatimastraat te tellen. Nu is de beer helemaal los. Er werd tijdens een bestuursvergadering van Ginneken=Ginneken al gesproken over acties in de richting van het Stadskantoor.

Burgemeester Merkx woonde toen in een ambtswoning in het Ginneken…

Wie denkt dat de Ginnekense boosheid iets is dat de laatste jaren is komen opborrelen heeft het helemaal mis. Toen het dorp Ginneken op 1 januari 1942 door Breda werd ingelijfd, werd de naam Ginneken op de bordjes onmiddellijk vervangen door die van Breda. Sindsdien heeft het Ginneken altijd geprobeerd dit weer te laten terugdraaien. Een van de eerste grote acties daarvoor werd in 1976 georganiseerd door de toenmalige Ginnekense Baron Piérre Philippe Légume des Oncles le Dernierre du Moment. Voordat carnaval in het Ginneken losbarst, gaat Mijnheer de Baron altijd eerst bij de burgemeester langs. Dat was toen burgemeester Willem Merkx. De burgemeester van Breda woonde in die tijd nog in een ambtswoning in het Ginneken aan de Ginnekenweg 275. In 1976 zette Mijnheer de Baron de burgemeester voor het blok.

Voorafgegaan door muziek van zijn hofkapel droeg het personeel en de hofnotabelen ieder een nieuw bordje met ‘Ginneken, gemeente Breda’ er op. Ze werden de burgemeester aangeboden (zie foto) met het verzoek ze zo snel mogelijk op de paaltjes rondom het Ginneken te bevestigen. “Hang ze zelf maar even op”, sprak burgemeester Merkx joviaal tot grote verbazing van Mijnheer de Baron en zijn hof. Maar dat ging helemaal verkeerd. Tijdens carnaval wordt er niet gewerkt, de bordjes werden tijdelijk in een kast gelegd en verder vergeten. Een gemiste kans dus mag je zeggen. Pas twintig jaar later (juni 1998) kreeg het Ginneken een nieuwe kans om haar naambord en daarmee haar officiële status als voormalig dorp terug te krijgen. Een daartoe strekkend verzoek was bij wethouder Janus Oomen ingediend. Een zelfde verzoek uit Princenhage was even daarvoor door de wethouder ingewilligd.

“Ginneken, stuur maar even een briefje, dan komt het best in orde…”

Aan een verslaggever van dagblad De Stem had Oomen verteld: “Als het Ginneken ook om een naambord zou vragen, zal ik het college van burgemeester en wethouders verzoeken hier het gelijkheidsbeginsel van toepassing te laten zijn”. Met andere woorden: “Ginneken, stuur maar even een briefje, dan komt het best in orde”. Dat was uiteraard niet tegen dovemansoren gezegd. Een paar weken later kwam wethouder Oomen zelf naar het Ginneken om aan het begin van de Bouvignelaan het bord 'Ginneken, gemeente Breda', te onthullen (zie foto). Het bord was vlak voor de plechtige onthulling aan het begin van de Bouvignelaan geplaatst en door de Ginnekense groenwitte vlag aan het zicht onttrokken. Genodigden van Ginnekense verenigingen en organisaties, diverse raadsleden en inwoners gaven blijk van hun belangstelling. Harmonie Concordia was aanwezig om de plechtigheid muzikaal op te luisteren.

De onthulling duurde kort. De bijeenkomst zelf was gepland in Sint-Frans aan de Ginnekenweg. Daar was door de Dorpsraad Ginneken een grote tentoonstelling over het Ginneken ingericht. Heemkundekring 'Paulus van Daesdonck' uit Ulvenhout had materiaal ingebracht over '100 jaar Koninginnedag in het Ginneken'. Jan Vissers had een groot aantal ansichtkaarten uit zijn collectie beschikbaar gesteld en van Cees Coenders waren er spullen over de Tweede Wereldoorlog en de bevrijding van Ginneken op 28 oktober 1944. Het gezelschap werd in de KJM-zaal welkom geheten door de toenmalige voorzitter van de Dorpsraad Ginneken, Edu Verdooren. Hij dankte de wethouder voor zijn medewerking die het Ginneken officieel weer op de kaart had gezet. Tevens werd het 20-jarig bestaan van de Dorpsraad Ginneken gevierd, maar daarover later.

Er was in het Ginneken toen nog sprake van een grote saamhorigheid…

In zijn speech typeerde wethouder Oomen het Ginneken als een goed voorbeeld van een dorp dat ergens voor staat. “Het is een eeuwenoude kern, en tot 1942 een zelfstandig dorp. Ginneken heeft nog steeds een totaal eigen sfeer, een sfeer die zeer velen weten te waarderen”, aldus wethouder Oomen. “Wie wil er niet in het Ginneken wonen?”, hield hij de aanwezigen voor. Wethouder Oomen feliciteerde ook namens het gemeentebestuur de 20-jarige Dorpsraad. Hij sprak de wens uit dat de samenwerking ook in de toekomst goed mag blijven. Een en ander speelde zich af in juni 1998. Er was in het Ginneken toen nog sprake van een grote saamhorigheid, vooral tussen de meeste Ginnekense verenigingen en organisaties. Twee jaar later zou dat veranderen toen de ondernemers in het centrum van Ginneken met Ginneken=Ginneken een greep deden naar de macht en de Dorpsraad Ginneken elimineerde.

2. Pas in juni 1998 kreeg Ginneken een nieuwe kans om haar naambord en daarmee haar officiële status als voormalig dorp terug te krijgen. Het was wethouder Janus Oomen die tijdens een korte plechtigheid het bord aan de Bouvignelaan zelf kwam onthullen.
3. Voorzitter Edu Verdooren van de Dorpsraad Ginneken gaf zelf leiding aan de actie in de richting van de gemeente. De datum was ook secuur uitgekozen. In juni 1998 bestond de Dorpsraad Ginneken twintig jaar en werd door de gemeente als voorbeeld gesteld.