In de Ginnekense geschiedenis kom je vaak de nu 135-jarige jubilerende Harmonie Concordia tegen.1. Het oude vaandal met het jaar van oprichting (1877) wordt zorgvuldig bewaard.
De Koninklijk Erkende Harmonie Concordia is met zijn 135 jaar de op een na oudste vereniging die het Ginneken rijk is. We vertelden u al, alleen de ook Koninklijk Erkende Handboogschutterij Prins Hendrik is ouder. Die viert haar 160-jarig bestaan, te beginnen met het jaarlijkse Koningschieten (zie in Ginnekens Nieuwsblad). Voor het beschrijven van de geschiedenis van Concordia en voor dit artikel is van belang het in 1936 afbranden van Hotel Amicitia aan de Ginnekenweg.

De luxe uitspanning Amicitia was in 1936 door een grote brand volledig in de as gelegd. Daarbij was niet alleen het archief van de toen 59-jarige harmonie verbrand, ook een deel van de muziekinstrumenten ging verloren. Wat nu bekend is, is opgediept uit andere archieven en uit de vele krantenartikelen die, direct of indirect, over de Ginnekense harmonie vertellen.

Ginnekenaar en muziekkenner J. Kroes ruim vijftig jaar aan het roer…

Door het verbranden van het archief in 1936 zal de wijze van oprichting van Harmonie Concordia altijd een groot mysterie blijven. Zeker is in ieder geval dat Concordia in 1877 plotseling in beeld kwam. Ginneken had toen al een gerenommeerde harmonie, Cecilia genaamd. Opgericht in 1846 legde dit muziekgezelschap in 1877 plotseling het loodje. In hetzelfde jaar ontstond de zo genoemde 'Muziekvereeniging Concordia Ginneken'. Wat was er dat jaar gebeurd? Had een grote ruzie Cecilia aan zijn eind geholpen? Maar er zijn ook andere mogelijkheden. Wellicht hadden de muzikanten uit Ulvenhout en Bavel zich teruggetrokken voor het oprichten van een eigen dorpsharmonie? Hoe dan ook, Harmonie Concordia was er plotseling en zou op een muzikale wijze mede de Ginnekense geschiedenis gaan bepalen. De initiatiefnemer van het oprichten van Concordia was de Ginnekenaar J.P. Loonen.

De heer J.P. Loonen werd ook de eerste voorzitter. Ginnekenaar en muziekkenner bij uitstek J. Kroes werd de eerste muzikale leider (directeur) en zou dat ruim vijftig jaar blijven. Hij componeerde het ook nu bekende clublied 'Concordia zal blijven'. Dat wordt nog met regelmaat gespeeld, wat bij inwoners op leeftijd altijd een nostalgische stemming oproept. Het eerste onderkomen van Concordia was het café 'De Gouden Leeuw' aan de Ginnekenweg van de familie Van Alphen (schuin tegenover de Laurentiuskerk op nummer 324). Over café 'De Gouden Leeuw' moeten we het even hebben. De uitbater, Mathijs van Alphen, runde eerst aan de westzijde van de Markt (nu Ginnekenmarkt) een nu niet meer bestaand café, 'Het Roode Hert'. Daar was vroeger de voormalige Ginnekense Harmonie Cecilia thuis. In 1846 verhuisde Van Alphen naar 'De Gouden Leeuw' aan de Ginnekenweg en Cecilia verhuisde mee.

'De Gouden Leeuw' was toen het kloppend hart van het Ginneken…

Om een lang verhaal kort te houden, toen in 1877 Cecilia ten onder ging en Concordia ontstond, koos ook de laatste 'De Gouden Leeuw' als haar vaste oefenadres. Een extra bewijs dat beide muziekgezelschappen veel met elkaar te maken hadden? In die jaren was 'De Gouden Leeuw' het kloppend hart van het toenmalige Ginnekense verenigingsleven. Behalve dat Harmonie Concordia er was gevestigd, was dat ook het geval met Handboogschutterij Prins Hendrik. ‘De Gouden Leeuw’ had naast een zaal ook nog een grote tuin achter het café, waar beide verenigingen geregeld activiteiten hielden. Vooral in de zomertijd werden er concerten en verschietingen gehouden, een aangename tijdspassering. Over 'De Gouden Leeuw' en de activiteiten van de Handboogschutterij Prins Hendrik kunt u alles lezen in het boek 'De gouden eeuwen van het Ginneken', dat door Stichting Annex-50' is uitgegeven.

Door de jaren heen kwamen en gingen bij Concordia de voorzitters, de bestuursleden, de dirigenten en de leden. Jubilea en andere muzikale hoogtepunten regen zich aaneen. Concordia werd een vaste en graag geziene gast tijdens hoogtepunten van andere Ginnekense verenigingen en organisaties. Je kunt geen krantenverslag over een evenement in het Ginneken er op naslaan of je komt de naam van Concordia tegen. Bijvoorbeeld bij de eerste rit van de Ginnekense paardentram in 1884 en de jaarlijkse intocht van Sinterklaas. Met de goedheilig man heeft de harmonie al sinds een kleine eeuw zeer goede betrekkingen en ze heeft daarom het recht verkregen om zijn intocht in het Ginneken te organiseren. Dat deed de harmonie tot 2001, waarna men de organisatie overdroeg aan Stichting Comité Ginneken. Concordia heeft altijd trouwe leden gehad. In de ledenlijsten kom je van vader op zoon lang dezelfde familienamen tegen: Veltman, Hop, Machielsen, Van Loenhout enz.

Er volgde een ‘zwervend bestaan’ tot in het vroegere ‘Patronaat’…

Een lange lijst met erevoorzitters en ereleden toont het belang van de harmonie voor het Ginneken aan. Namen als: W.H.E. van de Borch, Jhr. Mr. Th.E. Serraris, E. Gommers, Rijpaert en F. Siegmund zijn ook nu nog bekende familienamen. In de jaren na de grote brand in 1936 van Amicitia 'zwierf' Concordia als het ware van het ene naar het andere onderkomen. We noemen Hotel Brabant (nu 'Oncle Jean') en café ‘De Vrachtwagen’ (nu Café 'Boerke'). Voor repetities, sinds mensenheugenis op donderdagavond, werd het in de achterzaal bij 'Boerke Verschuren' voor de vijftig spelende leden te klein. De al lang gekoesterde wens van de harmonie om in Gemeenschapshuis Vianden (het vroegere Patronaat) gehuisvest te zijn, ging in 1996 in vervulling. Daar wordt nog iedere week geoefend. Het 135-jarig jubileum werd in het begin van het jaar ingezet met het traditionele ‘Nieuwjaarsconcert’. Over wat nog komen gaat houden we u op onze website op de hoogte.

2. Tijdens de installatie van burgemeester Serraris in 1915 op de Ginnekenmarkt verzorgde Concordia de muziek.
3. Zestien jaar vond de harmonie onderdak in Amicitia tot het in 1936 tot de grond afbrandde. Het totale archief ging daarbij verloren. Daarna was de harmonie o.a. thuis in Hotel Brabant (nu Oncle Jean).
4. Ook in café De Vrachtwagen (nu Boerke Verschuren) werd vele jaren geoefend.
5. De activiteiten van andere Ginnekense verenigingen werden muzikaal ondersteund als hier in 1946 toen Gymnastiekvereniging Christophorus in optocht over het Oranjeplein marcheerde, op weg naar de ‘Bondsdag’.
6. Voor Sinterklaas organiseerde Concordia bijna een eeuw lang de intocht in het Ginneken.