Het Patronaat (nu Vianden) werd in 1924 gebouwd om de Ginnekense jeugd uit het café te houden.De problemen met ‘hangjongeren’ die het Schoolakkerplein en omgeving op stelten zetten, is behalve een hedendaags probleem ook voor een groot deel de schuld van het Ginneken zelf. Tijdens het overleg op 4 december 2007 met de betrokken bewoners en burgemeester Peter van der Velden als gespreksleider, vertelde een van de ook aanwezige jongeren: “We hebben in het Ginneken geen enkele plaats om samen te komen en er wordt voor ons ook helemaal niets georganiseerd”.

Even was het stil in zaal Vianden, daar had niemand van terug. Diverse aanwezigen snapten het niet helemaal en vroegen zich af hoe dat kon. Nog niet zo lang geleden was zaal Vianden, het vroegere ‘Patronaat’, hèt adres voor het opvangen van de Ginnekense jeugd met uiteenlopende activiteiten. Enkele bewoners herinnerden zich nog de gloriedagen van Stichting ‘Jeugdcentrale Ginneken’ met Nico Takx en vele vrijwilligers die zich jaren belangeloos hebben ingezet.

Ook in die tijd was er veel drankgebruik en vandalisme door jongeren...

Het in 1923 bouwen van het Patronaat in de Viandenlaan in Ginneken was pure nood. Een deel van de jeugd gaf zich begin vorige eeuw geregeld over aan dronkenschap en vandalisme. Wanneer hebben we dat meer gehoord? In het Patronaat werden ze opgevangen en nuttig bezig gehouden. Bekende grote namen uit die tijd zijn kapelaan Slootmakers en Nico Takx. Vrijwel heel de twintigste eeuw, uitgezonderd de jaren van de Tweede Wereldoorlog, vond de Ginnekense (mannelijke) jeugd een nuttig, veilig en plezierig onderdak in het Patronaat aan de Viandenlaan. Tal van verenigingen werden er opgericht en waren er wekelijks bezig met uiteenlopende activiteiten. Maar de wat oudere jeugd is al lang niet meer welkom in de Vianden. ‘Dat geeft veel te veel problemen’, liet het bestuur jaren geleden al aan het Verenigingen Overleg Ginneken weten. Veel van die jeugd vermaakt zich sindsdien in het café of op straat met alle gevolgen van dien.

Tijdens de bewonersbijeenkomst op 4 december 2007 met burgemeester Peter van der Velden als gespreksleider, kwam het gebruik van zaal Vianden door de jeugd nog even ter sprake. De burgemeester zou door zijn ambtenaren laten onderzoeken of en wat er mogelijk was. Met een: “Ik vertel u alvast dat we als gemeente niets kunnen afdwingen. Niet wij zijn de baas in Vianden maar het bestuur van de instelling”, zo hield hij alvast een slag om de arm. Twee bestuursleden van de Vianden, voorzitter Anton van Gastel en vice-voorzitter Ruud van Arendonk, zaten in de zaal en gaven geen krimp. Daarom herinnert Ginneken Bewonersbelangen de burgemeester en het bestuur van de Vianden er nog eens aan dat de accommodatie vroeger is gebouwd voor het opvangen van de Ginnekense jeugd. De kosten voor het bouwen van het Patronaat werden volledig bijeengebracht door de inwoners van Ginneken.

Razendsnel was de verenigingsstructuur in het Ginneken verdwenen...

Het Ginneken kende nog niet zo lang geleden, net als nu nog Bavel en Ulvenhout, een groot aantal verenigingen en organisaties die zich met hun activiteiten mede op de jeugd richtten. Tot begin 2002 had het Ginneken ook een overkoepelende organisatie, het ‘Verenigingen Overleg Ginneken’. Het VOG zoals het werd genoemd organiseerde jaarlijks grootschalige activiteiten voor de aangesloten verenigingen en sprong onmiddellijk bij als een van de verenigingen in problemen dreigde te komen. Enkele vooraanstaande Ginnekense verenigingen werden daardoor van een zekere ondergang gered. Met het Ginnekens Nieuwsblad (nu met een eigen hoofdstuk op deze website) communiceerden het VOG en haar verenigingen maandelijks huis-aan-huis met de inwoners van Ginneken. Maar begin 2002 wist vereniging Ginneken=Ginneken middels een putsch inmenging van de toenmalige VVD-wethouder J. de Werd de Dorpsraad Ginneken aan de kant te schuiven en het roer over te nemen.

Ondanks de ongenuanceerde kritiek die Ginneken=Ginneken op de Dorpsraad Ginneken had, nam zij wel onmiddellijk een groot deel van de organisatorische structuur over. Dat betrof ook het goed lopende Verenigingen Overleg Ginneken. Maar na amper een jaar was daar niet veel meer van over dan een inhoudloze icoon in het schema van Ginneken=Ginneken. Drie verenigingen van het VOG hebben het bestuur van Ginneken=Ginneken nog een verzoek ingediend om de aangesloten verenigingen voor overleg bij elkaar te roepen. Op dit verzoek is nooit een reactie gekomen. Wel werd Ad van Deuren, toen nog voorzitter van de Jeugdcentrale Ginneken, in het bestuur van de Ginnekense wijkraad gehaald. Apentrots bazuinde Ginneken=Ginneken rond dat men de belangen van de Ginnekense jeugd onder haar hoede had genomen. Maar bij dat ‘bazuinen’ bleef het dan ook bij. De zaak zou sneller dan verwacht ontsporen.

Het Patronaat is (zij het gedeeltelijk) weer teruggegeven aan de jeugd…

Na amper een jaar liet Ad van Deuren weten dat als zich binnen een maand geen compleet nieuw bestuur voor de Jeugdcentrale Ginneken zou melden, hij en zijn bestuur met alle activiteiten zou stoppen. Ginneken=Ginneken gaf geen krimp en het VOG bestond niet meer. Dus de Jeugdcentrale en al haar activiteiten verdwenen in 2003 definitief van het toneel, de Ginnekense accommodatie die in 1924 speciaal voor de Ginnekense jeugd was gebouwd. Dat gebeurde toen voor een bedrag van f. 64.500,-- (dat wat toen heel veel geld) dat door de inwoners van het Ginneken werd opgebracht. De Ginnekense jeugd heeft dus een gebruiksrecht op zaal Vianden. Dat wordt zaterdag 26 september weer ingevuld. De laatste maanden is aan de accommodatie in de Viandenlaan een stuk aangebouwd en ingericht voor de Ginnekense jeugd en jongeren om zich te kunnen ontspannen. Burgemeester Peter van der Velden heeft zijn belofte gehouden. Het Patronaat is (zij het gedeeltelijk) weer teruggegeven aan de jeugd waarvoor het in 1924 was gebouwd.