Vijfentwintig jaar terug brandde het ‘Schuttershof’ van de H.B.S. Prins Hendrik Ginneken volledig af.Nu precies vijfendertig jaar geleden bouwde de Koninklijk Erkende Handboogschutterij Prins Hendrik Ginneken’ zich een eigen schietbaan naast de gemeenschapsaccommodatie Vianden in de Viandenlaan. Tien jaar later, in de nacht van 18 op 19 mei 1986, brandde het zo genoemde "Schuttershof" tot de grond toe af. Dat is nu vijfentwintig jaar geleden. De brand was ontstaan door kortsluiting werd later geconstateerd en het scheelde weinig of ook de ‘Vianden’ zelf was in vlammen opgegaan.

Snel ingrijpen van de brandweer kon deze ramp voor het Ginneken nog maar net voorkomen. De schade voor de Ginnekense schutterij bedroeg zo'n 125.000 gulden. Voor de inboedel kwam daar nog eens 15.000 gulden bij. Gelukkig was het gebouw zelf verzekerd. Anders had men letterlijk en figuurlijk in zak en as gezeten.

De inboedel was niet verzekerd, het latere Annex-50 kwam hier te hulp…

“Natuurlijk dom dat we de inboedel niet hadden verzekerd", aldus Piet Vingerhoets, toen voorzitter van de schutterij . "Maar dat is natuurlijk nakaarten. Het enige dat er nu op aankomt is dat we de zaak zo snel mogelijk weer opbouwen en voorkomen dat de Ginnekense schutterij met deze ramp ten onder gaat”. Daarmee zou de oudste Ginnekense vereniging van het toneel verdwijnen. Nog dezelfde week kreeg een aannemer de opdracht het gebouw weer in oude luister te herstellen. Zoals gezegd, de verzekering dekte de schade. Anders was dat met de inboedel. Daaronder ook een tiental handbogen, bezit van de vereniging. Die werden gebruikt door zich aanmeldende nieuwe leden die ‘het ook wel eens wilden proberen’. Maar ook de bar, de geluidsinstallatie, de koelkast en de prijzenkast waren verloren gegaan. Verder ook de tafels en de stoelen en zaken waar je een dergelijke ruimte gezellig mee aankleedt.

"Zie dat allemaal maar weer eens bij elkaar te krijgen", aldus Piet Vingerhoets indertijd. Maar met alle bovenstaande ellende was het beeld van de problemen waarmee "Prins Hendrik" te kampen had nog niet compleet. Ook de verenigingsactiviteiten lagen door de brand stil, er kon niet meer geschoten worden. Het handboogschieten vergt nu eenmaal een volgens de regels aangepaste accommodatie. Ook het jaarlijkse ‘Koningschieten’ dat altijd op tweede Paasdag wordt gehouden moest uitgesteld worden. Tegenspoed op tegenspoed kun je zeggen. Maar voor hoe lang is de vraag, want iedereen weet hoe langer een vereniging stilligt, hoe moeilijker het wordt ze weer van de grond te krijgen. Alleen daarom was haast geboden en veel helpende handen. Extra hulp om de Ginnekense handboogschutterij, de oudste vereniging van Ginneken (1852) weer uit het slop te helpen.

Na ongeveer drie maanden konden de bogen weer gespannen worden…

Over een week of zes hoopte de aannemer nagenoeg klaar te zijn met het herbouwen van het ‘Schuttershof'. Dat zou dan ‘kaal’ opgeleverd worden was de afspraak. Tal van werkzaamheden die niet onder de verzekering vielen moesten dan nog gebeuren. De zaak moest weer opgeschilderd worden, de afrastering van de schietbaan moest weer in orde worden gebracht enz. enz. Hulp was dus geboden en als het kon ook de nodige materialen of financiële bijdragen. Voor het laatste stond het banknummer van de vereniging bij de Rabobank Ginneken ter beschikking. Om de ergste financiële problemen te kunnen lenigen had de Ginnekense organisatie "KNAR" (het latere Annex-50) haar medewerking al toegezegd. Er werd een grote actie gehouden die de schutterij aan een vervangende inboedel moest helpen. Bedrijven en particulieren werden daarvoor aangeschreven.

Het streven was om binnen de kortst mogelijke termijn ‘Prins Hendrik’ weer in staat te stellen om met de verenigingsactiviteiten door te gaan. Een feestelijke heropening van het ‘Schuttershof' hoorde bij de plannen, inclusief het uitgestelde ‘Koningschieten’. Met de actie 'in de brand, uit de brand’ werd de klus geklaard. Na ongeveer drie maanden konden in het ‘Schuttershof’ de bogen weer worden gespannen en zoefden de pijlen weer naar het doel. Het ‘nieuwe’ ‘Schuttershof’, ga er zelf eens kijken, biedt al weer vijfentwintig jaar onderdak aan de Ginnekense schutterij.